Internet is de omvangrijkste marktplaats ter wereld. Omdat deze markt ongereguleerd is, anonimiteit toestaat, 24 uur per dag geopend is en praktisch onbegrensd is, biedt zij criminelen eindeloze mogelijkheden. In dat klimaat is dan ook een levendige handel in beschermde exotische dieren ontstaan.

Uit onderzoek van het IFAW naar deze activiteiten blijkt steeds weer, dat er een schokkende diversiteit aan exotische dieren en dierproducten via internet te koop is.

In 2008 deed het IFAW baanbrekend onderzoek naar de handel in wildlife via internet. We doorzochten 183 publieke websites in 11 landen en richtten ons daarbij op zowel producten van wilde dieren als op de handel in levende dieren.

In het rapport Killing with Keystrokes: An Investigation of the Illegal Wildlife Trade on the World Wide Web (2008) wordt melding gemaakt van meer dan 7.000 online veilingen en (rubrieks) advertenties, waarin de artikelen een totale waarde vertegenwoordigden van € 2,9 miljoen. Het rapport laat ook zien dat ivoor het belangrijkste handelsartikel is: het duikt op in ruim 73 procent van alle gecontroleerde activiteiten.

In januari 2012 trof het IFAW tijdens een onlineonderzoek op 13 Chinese websites bijna 18.000 producten van ivoor aan, hoewel de overheid voor geen van deze producten een vergunning had afgegeven. In diezelfde periode in 2012 leverde een vier weken durend onderzoek in de Verenigde Arabische Emiraten 796 advertenties op waarin levende exotische dieren werden aangeboden. Bij geen enkele advertentie werd aangetoond dat wetmatig werd gehandeld.

In 2011 kwam na onderzoek in Europa een bloeiende handel in ivoren voorwerpen aan het licht – in de meeste gevallen was de herkomst dubieus. In het onderzoek werden 43 websites in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Spanje en Duitsland twee weken lang gevolgd, waarbij 669 advertenties voor ivoren voorwerpen werden gevonden. Het was ronduit schokkend dat 98 procent van de advertenties in strijd waren met het beleid van de wesbitebeheerder of dat niet werd aangetoond dat de herkomst legaal was.

In de strijd tegen de verkoop van ivoor werkt het IFAW samen met diverse grote veilingsites. In 2009 verbood eBay, Inc. de verkoop van ivoor via al zijn sites over de hele wereld, na overleg met het IFAW over de resultaten van ons baanbrekend onderzoek Killing with Keystrokes: An Investigation of the Illegal Wildlife Trade on the World Wide Web (“Internet als dodelijk wapen: een onderzoek naar de illegale handel in wilde dieren via internet.”)

Killing with Keystrokes spoorde in drie maanden tijd meer dan 7.000 verboden wildlifeproducten op, die op 183 websites in 11 landen op websites werden aangeboden en eBay bleek voor de meeste problemen te zorgen.

Daarna daalde het aantal advertenties voor ivoor via eBay aanzienlijk, hoewel er aanwijzingen zijn dat sommige verkopers opzettelijk het verbod proberen te omzeilen door de producten moeilijker herkenbaar te maken.

IFAW’s werk met andere grote online veilingsites heeft ertoe geleid dat Alibaba (www.alibaba.com), het grootste business-to-business internetplatform ter wereld, en de Duitse websites kleinanzeigen.ebay.de (een dochter van eBay), markt.de en hood.de allemaal een verbod op het aanbieden van ivoren producten invoerden.

In China voert het IFAW het programma ARREST uit, dat de handel in wildlifeproducten via internet wil terugdringen. Het IFAW houdt de ontwikkelingen op de online en offline markt voor wildlifeproducten bij en de informatie die we daarbij verzamelen, spelen we door aan handhavingsinstanties. Intussen dringen we er bij die veilingsites op aan om een beleid in te voeren waarin de handel in bedreigde soorten verboden wordt.

Project WEB

Voortbordurend op onderzoek dat het IFAW eerder in Europa naar de internethandel deed, bracht INTERPOL in 2013 een rapport uit over onderzoek naar de online handel in ivoor in negen Europese landen onder de naam Project Web.

Tijdens de twee weken durende operatie troffen controleurs publiek toegankelijke online advertenties aan en honderden ivoren artikelen met een totale waarde (voorzichtige schatting) van EUR 1.450.000,-. Voor zes landen was dit speurwerk aanleiding om nader onderzoek in te stellen in gevallen waar ivoor als nieuw werd omschreven of waar het uit het buitenland afkomstig was. Er volgden ook drie internationale onderzoeken.

In de Project Web rapportage werd een pleidooi gehouden nieuw regelgeving en het beschikbaar stellen van extra fondsen om de handhavingsfunctionarissen beter in staat te stellen de illegale handel aan te pakken.

Informatiebronnen:

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.
tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren