ZEN OLIFANTEN OVERPLAATSING 

Elephants and a man

Via de redding en rehabilitatie van individuele dieren draagt het IFAW bij aan het herstel van populaties en hun leefgebieden.


De holistische aanpak die het IFAW hanteert voor het redden van dieren en het in stand houden van het landschap vormt de verbinding tussen het welzijn van individuele dieren, actieve betrokkenheid van de gemeenschap en effectieve bescherming van leefgebieden. Met frisse ideeën en doordachte acties zetten we ons in voor een wereld, waarin mensen en dieren in elkaars nabijheid kunnen gedijen.

Alleen al in de eerste maanden van 2018 steunde het IFAW een baanbrekend rehabilitatietraject voor 13 olifanten in 3 landen op twee continenten (India, Zambia, Zimbabwe.

Bedreigd door inkrimpende leefgebieden, stroperij en activiteiten van mensen in hun omgeving, is de situatie voor olifantenpopulaties over de hele wereld zeer kritiek te noemen. De problemen waar we mee te maken hebben zijn urgent, complex en hardnekkig.

Nu we het kritieke punt hebben bereikt waarop olifanten in aantal afnemen en de soort onverbiddelijk en versneld op uitsterven afstevent, zet het IFAW in op het creëren van realistische oplossingen

Het redden, rehabiliteren en weer in veilige natuurgebieden uitzetten van individuele dieren beschouwt het IFAW nu meer dan ooit als een van haar belangrijkste prioriteiten. We passen deze unieke aanpak toe om een van de belangrijkste laatste grote olifantenpopulaties te redden:

 

ZIMBABWE

In 2016 verleende het IFAW haar steun aan Wild is Life en Zimbabwe Elephant Nursery (ZEN) om het ZEN-project op te zetten - een historisch publiek-privaat partnerschap met steun van de Commissie Bosbeheer van Zimbabwe en ZimParks, om een uitgestrekt voormalig jachtgebied in de bossen van Panda Masuie te beveiligen zodat olifanten zich er kunnen vestigen.

Dit baanbrekende samenwerkingsverband zal de natuurbescherming in Zimbabwe een compleet nieuw gezicht geven!

Wild Is Life (WIL) is een organisatie die in 1998 door de familie Danckwerts is opgericht voor de opvang, rehabilitatie en uitzetting van dieren die afschuwelijke traumatische ervaringen hebben overleefd. In 2014 kreeg WIL vergunning om met een toevluchtsoord voor olifanten te starten, de Zimbabwe Elephant Nursery (ZEN), in samenwerking met de Autoriteit Parken- en Natuurbeheer in Zimbabwe.

 

Voor dit doel pacht ZEN met steun van het IFAW gedurende 25 jaar een grondgebied van 345 vierkante kilometer, dat Zambezi National Park in het noorden met Kazuma Pan National Park in het zuiden verbindt. Door deze geïsoleerde leefgebieden met elkaar te verbinden, dragen we bij aan de bescherming van gebieden waar olifanten zich thuis voelen en bieden we ze op hun tochten naar andere parken een veilige doorgang.

Het ZEN-project is fase 2 ingegaan nadat het IFAW samen met ZEN in mei 2018 een groep van zes geredde olifanten vanuit Harare had overgebracht naar een nieuw omheinde uitzettingslocatie in het Panda Masuie Forest Reserve. Hun reis is bij het bereiken van deze bestemming echter nog niet ten einde, en ons werk ook niet.

Deze video geeft een indruk van hun reis:

 

Fotographie: Donal Boyd

Met steun van het IFAW zal ZEN deze olifanten blijven verzorgen en van al het nodige voorzien voor een optimale kans op een geslaagde terugkeer naar de vrije natuur. We blijven de interacties en de conditie van de olifanten observeren met hulp van toegewijde verzorgers, en met de nodige bescherming die de parkwachters bieden is ook hun veiligheid gewaarborgd.

We doen pionierswerk voor een betere toekomst voor olifanten. Ook u kunt meedoen.

 

HELP NU