Privacyverklaring

Stichting IFAW Nederland heeft dit privacybeleid geformuleerd omdat uw privacy belangrijk voor ons is. Dit beleid legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en geldt voor persoonsgegevens die we via deze website of anderszins van u verzamelen. Dit beleid is niet van toepassing op andere websites, en wanneer u een andere website via een link op onze website bereikt (inclusief social media sites), kunnen deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij adviseren u het beleid van derden te raadplegen om te begrijpen hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken, dus controleer de nieuwste versie regelmatig.

1. Welke persoonsgegevens worden van mij verzameld?

 • De persoonsgegevens die wij u vragen zijn onder meer:
 • Naam en contactgegevens. Uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Demografische gegevens. Uw leeftijd, geboortedatum, geslacht, land en voorkeurstaal.
 • Betalingsgegevens. Bank- of creditcardgegevens voor de registratie van uw structurele en/of eenmalige donaties.
 • Interesses. Wanneer u ons laat weten in welke (soort) campagnes u geïnteresseerd bent.
 • Communicatiegegevens. Technische informatie over uw computer of mobiel apparaat (bijv. IP-adres).

Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen wanneer u:

 • Een donatie aan ons overmaakt;
 • Een online registratie of ander online formulier invult;
 • U zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, updates over speciale acties;
 • Deelneemt aan onze advocacy campagnes;
 • Informatie aanvraagt over het IFAW, inclusief onze programma's en campagnes;
 • Reageert op onze nieuwsbrieven of e-mails;
 • Onze website bezoekt;
 • Op een andere manier contact met ons opneemt.

2. Hoe ontvangt u mijn persoonsgegevens van derden?

Wij kunnen ook bepaalde persoonsgegevens verzamelen van derden om ervoor te zorgen dat onze informatie volledig en accuraat blijft. We kunnen uw telefoonnummer bijvoorbeeld verkrijgen van derden om uw persoonsgegevens die we al hebben aan te vullen. Derde partijen kunnen in de loop van de tijd veranderen, en kunnen bestaan uit: openbare bronnen, andere goede doelen in Nederland en data makelaars.

3. Waarom verzamelt u mijn persoonsgegevens?

De voornaamste redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn:

 • Om u op de hoogte te houden van ons werk. Wij kunnen u informatie sturen die u bij ons heeft aangevraagd en wij kunnen per post, telefoon of email contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van het werk van IFAW.
 • Voor fondsenwerving. Wij gebruiken uw informatie om contact met u op te nemen over onze inspanningen, om belangrijke fondsen voor ons werk te werven en om eventuele donaties te verwerken. Hieronder valt onder meer het verwerken van uw persoonsgegevens (zoals geboortedatum) voor ons programma ten aanzien van schenkingen via nalatenschappen.
 • Om onze database compleet en accuraat te houden. Wij doen inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en volledig zijn.
 • Om een beter inzicht te krijgen in onze donateurs en bezoekers van de website. Wij kunnen analyses van onze donateurs en hun donaties uitvoeren om de effectiviteit van onze wervingscampagnes te verbeteren. Wij kunnen ook analysetechnologie op onze website toepassen om beter te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken (zie hieronder voor bijzonderheden over het gebruik van cookies op de website).
 • Om aan de wet te voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de wet of een rechterlijke beslissing.

4. Welke rechtsgrondslag gebruikt u om mijn persoonsgegevens te verwerken?

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die door IFAW worden nagestreefd. Deze gerechtvaardigde belangen zijn onder meer: u op de hoogte houden van ons werk, contact met u opnemen voor fondsenwerving, uw donaties verwerken, onze database compleet en accuraat houden en een beter inzicht krijgen in onze donateurs en bezoekers van de website. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken waar nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Tot slot kunnen wij in sommige gevallen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken.

5. Met wie deelt u mijn persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden met derden delen:

 • Wij kunnen uw betalingsgegevens delen met banken en andere betalingsdienstaanbieders, zodat zij uw donatie kunnen verwerken;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons handelen. In dergelijke gevallen mogen deze derde partijen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt en alleen in overeenstemming met onze instructies;
 • Wij kunnen uw contactgegevens delen met telemarketing dienstverleners, zodat zij namens ons met u contact kunnen opnemen voor fondsenwerving of informatieve doeleinden;
 • Wij kunnen uw contactgegevens delen met andere liefdadigheidsorganisaties en non-profitorganisaties in Nederland, zodat zij u kunnen contacteren voor hun eigen fondsenwerving; en
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen als wij hiertoe door de wet of een gerechtelijk bevel zijn verplicht, bijvoorbeeld door politie of andere overheidsinstanties.

Als u niet wilt dat uw contactgegevens worden gedeeld met andere liefdadigheidsorganisaties en non-profitorganisaties in Nederland, kunt u contact opnemen met het IFAW. Zie 9 hieronder.

6. Waar bewaart en verwerkt u mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden centraal opgeslagen in ons Internationaal Operation Centre in de Verenigde Staten: International Fund for Animal Welfare, Inc., 290 Summer St., Yarmouth Port, Massachusetts 02739, V.S. IFAW heeft afspraken over gegevensoverdracht gemaakt op basis van de modelcontractclausules van de Europese Commissie om uw persoonsgegevens in de VS op te slaan. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers van andere IFAW-entiteiten, waaronder IFAW-entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte (in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Zuid-Afrika).

7. Hoe lang bewaart u mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een beperkte tijd. Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de verwerking (zie hierboven voor een lijst met doeleinden).

8. Hoe gebruikt u cookies op deze website?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein databestand opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker en bevat informatie over de gebruiker. Met deze cookies kunnen wij u onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u beter van dienst te zijn wanneer u onze website bezoekt en stelt ons tevens in staat onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn ‘analytische’ cookies. Deze cookies stellen ons in staat terugkerende bezoekers te herkennen en te tellen en te bepalen hoe bezoekers de site gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Wij gebruiken ook ‘click through’ en ‘open mail tracking’ wanneer onze website wordt geopend via links in een email die wij hebben verzonden. Dit stelt ons in staat om het apparaat of de gebruiker van onze website te identificeren. Ten slotte gebruiken we cookies als een manier om onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door onze bezoekers twee versies van onze website te tonen en te analyseren welke beter presteert (een zogenaamde “A/B test”).

Een klein aantal cookies die via onze website worden geplaatst worden beheerd door een derde partij en zijn onderworpen aan de privacyverklaringen van die derde partijen. Wij adviseren met klem om dergelijke privacyverklaringen door te nemen, om beter te begrijpen hoe dergelijke derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Derde partij Naam van cookie Levensduur Doel Meer informatie
Google Analytics

_ga

_gid

_gat

2 jaar

24 uur

1 minuut

Website analyse – legt statistieken vast over hoe u onze website gebruikt

Voor meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Om verzet aan te tekenen tegen deze cookies: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631

AddThis

_atuvc,

_atuvs

2 jaar Social media share knoppen – Maakt het u mogelijk om pagina’s op onze website gemakkelijk te delen, bijvoorbeeld via social media.

Voor meer informatie: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Om verzet aan te tekenen tegen deze cookies: https://www.addthis.com/privacy/opt-out

Bing Ads UET 2 jaar IFAW advertenties elders op het internet tonen

Voor meer informatie: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Om verzet aan te tekenen tegen deze cookies: https://choice.microsoft.com/en-us/opt-out

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Als u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, maar besluit dat u geen informatie meer van ons wilt ontvangen, of als u ons wilt informeren over gewijzigde contactgegevens, kunt u dit als volgt kenbaar maken:

 IFAW Nederland
 Javastraat 56
 2585 AR Den Haag

 • Bel naar telefoonnummer: 070 - 3355011

Via deze contactgegevens kunt u ook toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aanvragen. U heeft ook het recht om een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. Wij wijzen erop dat wij uw persoonsgegevens niet in alle gevallen kunnen verwijderen als wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren of als het nodig is voor de verwerking van een donatie.