Het doel van een goed gefundeerd beleid en krachtige wetgeving is dat hiermee een raamwerk wordt gecreëerd om dieren effectief te beschermen. Wet- en regelgeving met betrekking tot dieren wordt grotendeels op lokaal niveau vormgegeven. U kunt op vele manieren iets belangrijks doen voor de dieren in uw omgeving.

U kunt uw familie en bekenden er bijvoorbeeld op attenderen hoe belangrijk het is om hun huisdieren in een evacuatieplan op te nemen. U kunt anderen leren wat een verantwoorde omgang met huisdieren inhoudt. En misschien ligt het wel op uw weg om in uw eigen stad of dorp te pleiten voor voorschriften die dieren effectiever beschermen.

Onderstaande richtlijnen werden door het "Sustainable Jersey, Animals in Communities project" opgesteld, een initiatief in New Jersey (VS) dat gericht is op het ontwikkelen van een duurzame, milieuvriendelijke samenleving waarin integraal aandacht is voor het welzijn van dieren. Deze richtlijnen kunt u uitstekend als uitgangspunt voor uw eigen onderzoek gebruiken.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.
tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren