Bescherming voor wateren

Het IFAW zet zich in voor het instellen, beschermen en – in bepaalde gevallen – uitbreiden van walvisreservaten over de hele wereld.

 • In 2012 riep de Australische regering het nieuwe Commonwealth Marine Reserves Network in het leven. Hiermee werd gewaarborgd, dat de zeeën die dit continent omgeven nu ook in juridische zin beschermde gebieden zijn. Zo is een groot deel van de wateren van Australië en het leven daarin veiliggesteld.
   
 • De IWC heeft zowel de Indische Oceaan als de Zuidelijke IJszee als walvisreservaat bestempeld. (De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in maart 2014, die er mede dankzij het IFAW kwam, maakte een eind aan de jacht voor ‘wetenschappelijke doeleinden’ in de officieel beschermde wateren van de Zuidelijke IJszee.)
   
 • Het IFAW formuleerde een pleidooi voor de veiligstelling van het walvisreservaat in de Zuidelijke IJszee voor de jaarvergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie in 2012.
   
 • Een aantal natuur- en milieubeschermingsorganisaties, waaronder het IFAW, verenigden zich in de Antarctic Ocean Alliance (AOA), een alliantie die zich beijvert voor het grootste netwerk ter wereld van volledig beschermde reservaten en wateren rond het Zuidpoolgebied.
   
 • De media spraken van “de grootste overwinning voor de natuur in een mensenleven”: onder aanvoering van het IFAW, onze erebestuursleden Pierce en Keeley Brosnan, de Natural Resources Defense Council en een coalitie van Mexicaanse partnerorganisaties werd gedurende meerdere jaren campagne gevoerd om bescherming af te dwingen voor een van de laatste nog ongerepte geboortewateren van de Californische grijze walvis. Laguna San Ignacio in Baja California Sur, Mexico was aanvankelijk bestemd om een van de grootste zoutwinningslocaties ter wereld te worden. Maar onze moeite was niet tevergeefs, want de regering van Mexico en Mitsubishi Corporation kwamen overeen om dit zeldzame leefgebied onder Mexicaanse wetgeving tot beschermd gebied te verklaren.
   
 • Het IFAW zet zich ook in voor duurzame bescherming voor een ‘kraamkamer’ van witte dolfijnen langs de kust van de Witte Zee nabij het Russische eiland Bolshoy Solovetsky. Voortbordurend op ons jarenlange onderzoek naar witte dolfijnen met kalveren en de zeeën waarin deze dieren leven, werken we nu samen met het Ministerie van Natuurlijke Rijkdommen aan een plan voor het instellen van beschermde wateren rond de eilandengroep Solovetsky in combinatie met een bestaand natuurreservaat op een nabijgelegen deel van het vasteland.

Gevaren door menselijk handelen

Het 7de Milieuactieplan van de Europese Unie dat in januari van kracht werd, bevat ook tekst die door het IFAW is opgesteld en waarin opnieuw de aandacht wordt gevestigd op gevaren die het leven in en op zee bedreigen als gevolg van menselijk handelen. Ook benadrukken we daarin de noodzaak om milieuvraagstukken onverkort aandacht te geven in de beleidsvorming ten aanzien van, bijvoorbeeld, de internationale handel, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse zaken en veiligheid. Het aannemen van dit Actieplan is een stap in de goede richting naar een verbeterde implementatie van het EU-beleid waarmee de milieudoelstellingen voor 2020 moeten worden gerealiseerd.

IFAW-onderzoekers hebben al de eerste gevolgen van klimaatverandering voor walvispopulaties op het Noordelijk en Zuidelijk halfrond opgetekend en vrezen dat de gevaren voor walvissen alleen nog maar verder zullen toenemen. IFAW-wetenschappers leverden een bijdrage aan een wetenschappelijk artikel over de invloed van het wereldklimaat op de dynamiek van zuidkaperpopulaties. Ook hebben we een rapport geproduceerd (‘On Thin Ice’) over de omstandigheden voor poolzoogdieren in de Verenigde Staten als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering.

Plastic is één van de grootste bedreigingen voor zeedieren zoals walvissen en dolfijnen. Bij reddingsacties vinden we doppen van flesjes en ander plastic in de magen van deze dieren. Als mens hebben wij de verantwoordelijkheid om ze hiertegen te beschermen. Het IFAW steunt initiatieven die een einde maken aan vervuiling door zwerfafval, zoals de Statiegeldalliantie in België en Nederland met de oproep aan de Nederlandse en Belgische regering om statiegeld in te voeren voor alle blikjes en plastic flessen. Een dergelijk systeem heeft in andere landen al geleid tot veel minder zwerfafval.

Ons onderzoek

Het IFAW financiert en draagt bij aan uiteenlopend onderzoek naar een groot aantal walvissoorten in verschillende delen van de wereld. De walvisexperts binnen het IFAW walvisteam behoren tot de besten ter wereld en verrichten baanbrekend werk op het gebied van natuur- en milieuonderzoek. Ook bepleiten zij bescherming voor walvissen bij relevante internationale beleidsinstanties en fora.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren