Redding en rehabilitatie voor roofvogels in China

In Beijing heeft het IFAW een opvangcentrum voor roofvogels opgezet, waar zieke of gewonde roofvogels worden opgevangen en verzorgd, maar ook roofvogels die van illegale handelaren in beslag zijn genomen.

Het centrum bevindt zich op het terrein van de Universiteit van Beijing. Er werken vijf roofvogel- en rehabilitatiedeskundigen. Sinds de opening in december 2001 heeft dit centrum al meer dan 3100 roofvogels van 30 verschillende soorten gered. Meer dan 50% van de vogels kon na reiniging en verzorging weer met succes worden uitgezet.

Nog belangrijker is dat het Opvangcentrum voor Roofvogels bijdraagt aan een sterker besef onder de Chinese bevolking van het belang van dierenbescherming. Ook is op aandringen van het centrum de controle op de illegale handel in dieren verscherpt.

Waarom Beijing?

In en rond Beijing leven vele verschillende soorten roofvogels. Het is ook een belangrijke trekroute voor veel roofvogels.

Maar roofvogels moeten steeds meer leefruimte prijsgeven als gevolg van menselijke activiteiten en de snelle verstedelijking. Tegelijkertijd worden stropers aangemoedigd door de illegale handel in roofdieren, waardoor ook stropers een ernstige bedreiging vormen voor het voortbestaan van roofvogels.