Navajo Nation: Samen met de bevolking werken aan een beter dierenwelzijn

In Navajo Nation, een gebied van bijna 70.000 km2 dat zich uitstrekt over het noordoosten van Utah, het zuidwesten van Colorado, noordoostelijk Arizona en noordwestelijk New Mexico, heeft het duidelijke teveel aan honden en katten problematische vormen aangenomen.

Niet alleen sterven er elk jaar duizenden honden en katten doordat de dieren zich ongelimiteerd voortplanten, de bewoners lopen zelf ook een risico aangevallen te worden door zwerfhonden die zich in groepen verenigen. Het oplopen van verwondingen en de kans op besmetting met hondsdolheid zijn reële bedreigingen.

De meesten van de 210.000 inwoners van Navajo Nation leven van een uitkering. Wie een huisdier bezit, kan het zich dan ook zelden veroorloven om gebruik te maken van de schaarse medische diensten in het gebied. Door de uitgestrektheid van het grondgebied van de Navajo’s is voor 60% van de bevolking goede preventieve medische zorg onbereikbaar en sterilisatie van hun huisdieren niet mogelijk.

De cyclus van dierenleed onder de honden en katten moet doorbroken worden

Het IFAW werkt al meer dan 11 jaar samen met de autoriteiten in Navajo Nation. Daar verlenen we cruciale medische zorg, geven we voorlichting over de verzorging van huisdieren en helpen we de veelal arme gezinnen het geleerde in praktijk te brengen.

Samen met de lokale autoriteiten richten we ons met de weinige middelen die hen ter beschikking staan op de meest kwetsbare populaties in het gebied. We proberen dit te bereiken door het uitdragen van een consistente boodschap en door toe te zien op de naleving van voorschriften voor een verantwoorde verzorging van huisdieren.

Via ons speciale puppy-adoptieprogramma krijgen ongewenste hondjes een tweede kans. Ongewenste, pasgeboren puppy's worden vaak langs de weg gedumpt of in de woestijn achtergelaten, waar ze ten dode zijn opgeschreven. Door de mensen een beter, diervriendelijk alternatief te bieden, verhogen we de waarde van een hondenleven en moedigen we de omgeving aan meer genegenheid voor dieren te ontwikkelen.

Door niet alleen hulp te bieden, maar ook de onderliggende oorzaken aan te pakken, doorbreken het IFAW en de bevolking van Navajo Nation samen de vicieuze cirkel van dierenleed bij honden en katten.