Met onze onderzoeksprojecten in samenwerking met CERU willen we drie dingen bereiken:

  • Inzicht verkrijgen in de dynamiek van olifantbewegingen in ruimte en tijd 
    We zijn nog steeds bezig te ontdekken hoe olifanten gebruik maken van ruimte – we verzamelen de benodigde informatie via zenders om de nek van de dieren, we proberen zo nauwkeurig mogelijk de omvang van populaties te bepalen, enz. Ook onderzoeken we hoe ruimtelijke dynamiek en populatievariabelen (geboorte, sterfte, groeitempo etc.) met de tijd veranderen.
  • Inzicht verkrijgen in de interactie tussen olifanten en vegetatie/biodiversiteit
    We bestuderen de interactie tussen olifanten en hun omgeving. Daarbij kijken we onder meer naar de invloed van hekwerken en kunstmatig aangelegde drinkplaatsen op het gedrag van olifanten. Op basis van dit soort informatie kunnen beheerstrategieën ontwikkeld worden.
  • Inzicht verkrijgen in de interactie tussen mens en olifant 
    Door demografische informatie met behulp van digitale modellering te koppelen aan de dynamiek van olifantenpopulaties kunnen we voorspellen waar in de toekomst leefgebieden van olifanten en menselijke activiteiten elkaar dreigen te overlappen.