Financiële verantwoording en bestuur van de organisatie

Het IFAW stelt de hoogste eisen aan een professioneel financieel beheer van de organisatie en aan het toezicht daarop in alle landen waar wij actief zijn. Hiertoe zijn voor alle vestigingen richtlijnen opgesteld om te waarborgen dat de van donateurs ontvangen gelden verstandig worden beheerd en aangewend op een wijze die optimaal rendement oplevert voor dieren in nood. Het boekjaar van het IFAW loopt van 1 juli t/m 30 juni. De volgende documenten hebben betrekking op het laatste boekjaar waarover deponeringen hebben plaatsgevonden.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2014

Beleid inzake ethische investeringen en beleggingen

Financieel Verslag per 30 Juni 2016

Hotline ethische kwesties

Beleid ter voorkoming van belangenverstrengeling