Dier – en natuurorganisaties geschokt: Nederland neemt initiatief voor hervatting walvisjacht

donderdag, 23 juni, 2005
Ulsan, Korea
Het IFAW, Greenpeace en de Dierenbescherming zijn teleurgesteld over het enthousiaste initiatief van Nederland voor hervatting van de commerciële walvisjacht tijdens de Internationale Walvisvaartvergadering in Korea. Nederland is mede-indiener van een resolutie met het voorstel verder te onderhandelen over de invoering van gecontroleerde walvisjacht. Tijdens een debat met de Tweede Kamercommissie benadrukte minister Veerman alleen onder grote druk van Japan tot een compromis te willen komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer en een grote meerderheid onder de Nederlanders wijst de gecontroleerde walvisjacht af. Greenpeace, IFAW en de Dierenbescherming maken zich grote zorgen over de jacht volgens dit beheerssysteem, omdat het de deur open zet voor meer jacht en stroperij.
De organisaties roepen op een alternatieve, zojuist door Duitsland, Ierland en Zuid-Afrika ingediende, resolutie te steunen. Dit voorstel houdt vast aan het huidige moratorium en benadrukt het belang van dierenwelzijn.
 
“Het is onvoorstelbaar dat Nederland een voortrekkende rol blijft spelen in de hervatting van een legalisering van de walvisjacht. De minister gaat lijnrecht in tegen het duidelijke ‘nee’ van de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Deze resolutie heeft verregaande gevolgen met allereerst het opheffen van het huidige moratorium. De toename van walvisjacht is het volgende”, aldus Marcel Bertsch, directeur IFAW Nederland.
 
“Met de resolutie van Nederland is de kans groot dat de walvisjacht de komende jaren weer uit de hand zal lopen. De pro-walvislanden moeten juist stevig optreden tegen Japan. Minister Veerman zoekt veel te snel een compromis en zet daarbij het leven van bedreigde walvissen in”, aldus Gert Jan Gast, campagneleider oceanen van Greenpeace. Eerder deze week waren dier- en natuurbeschermingsorganisaties tevreden over het handelen van Nederland. Vertegenwoordiger Raaphorst stemde onder meer tegen de Japanse resoluties over hervatting van de commerciële jacht en verdubbeling van Japanse wetenschappelijke jacht.
 
In de resolutie van onder meer Nederland wordt aangegeven dat onder voorwaarden op walvissen gejaagd kan worden. Daarnaast stelt de resolutie dat ook de wetenschappelijke vangst en handhaving in de RMS werkgroep voor de IWC van 2006 (IWC 58) besproken dienen te worden, omdat hier momenteel geen consensus over is. Indien deze werkgroep er niet uit zal komen, zal het onderwerp op ministerieel niveau moeten worden behandeld, aldus het voorstel. Vrijdag, op de laatste dag van de IWC, stemmen de deelnemers over de resolutie.
 
Greenpeace en het IFAW protesteren wereldwijd tegen de walvisvangst. Tienduizenden sympathisanten, waaronder vierduizend Nederlanders, hebben al hun foto met protestslogan gemaild. Daarnaast houden actievoerders al sinds april het terrein waar een dolfijnen en walvisvleesverwerkingsfabriek in Korea gepland is, bezet. Specialisten van de organisaties zijn ook bij de conferentie aanwezig en zijn bereikbaar voor toelichting.
 
Opm.:
Resolutie met betrekking tot een RMS-pakket, voorgesteld door:
Denemarken, Finland, Rep van Korea, Nederland, Oman, Zweden en Zwitserland
 
Einde

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie die wordt vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. De organisatie wordt in Nederland gesteund door ongeveer 611.000 donateurs. Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie, giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het verdwijnen van biodiversiteit op land en
zee. Meer in formatie op www.greenpeace.nl

Post a comment

Mediacontact

Yvette Brook (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+06-12991703

Deskundigen

Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming