Omstreden ivoorveiling sluit vandaag in Zuid Afrika

vrijdag, 7 november, 2008
De laatste veiling van deze week van ongeveer 56 ton olifantenivoor vond plaats in Zuid-Afrika daarmee een week van vier ivoorveilingen afsluitend van in totaal 119 ton.
De vorige veilingen werden gehouden door Namibië, Botswana en Zimbabwe. Dit is de eerste keer in bijna tien jaar dat internationale handel in olifantenivoor is goedgekeurd door het CITES,  de door de VN gesteunde Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten. De totale hoeveelheid van de ter veiling aangeboden voorraden ivoor in deze periode is goed voor dan 10.000 dode olifanten.

In de drie vorige veilingen ging het om een totaal van zo’n 60 ton ivoor. Volgens berichten in de media bedroeg de totale opbrengst van deze drie landen samen circa zeven miljoen dollar. Dit is slechts een fractie van wat dergelijke hoeveelheden onbewerkt ivoor zouden opleveren op de Aziatische markten.

Zowel China als Japan zijn goedgekeurd als handelspartners voor dit ivoor en staan beiden bekend als werelds grootste illegale ivoorhandelmarkten. De directeur van het olifantenprogramma van het IFAW (International Fund for Animal Welfare)Michael Wamithi reageerde als volgt; “Het is gewoon onverantwoord dat de markt overstroomd wordt met deze exorbitante hoeveelheden ivoor, gezien het niveau van olifantenstroperij vandaag de dag.”

Een jaar geleden werd een schorsing op de handel in olifantenivoor van tenminste negen jaar goedgekeurd tijdens de 14e vergadering van de CITES-partijen. Dit handelsverbod zal van kracht  worden nadat de verkopen van deze voorraden zijn voltooid.

Aanzienlijke hoeveelheden ivoor in deze voorraden zijn verkregen van afschot van olifanten, op zichzelf al een omstreden middel om de olifantenpopulatie in de hand te houden.

Uit een onderzoeksrapport van het IFAW uit 2007 over de ivoorhandel in China blijkt, hoe ineffectief het toezicht op de handel in dit land is en hoe weinig bereidheid er is onder de Chinese bevolking om de handelsvoorschriften na te leven. Volgens het rapport had slechts 14,5% officieel toestemming om ivoor te kopen, en van deze groep gaf 75,7% aan bereid te zijn de controleregels te overtreden als ze daarmee goedkoper aan ivoor zouden kunnen komen.

“Rangers in het veld blijven hun leven op het spel zetten met het beschermen van olifanten tegen stropers," aldus Wamithi. "Ontwikkelingslanden blijven de last dragen van de snel opkomende Aziatische markten. Door legale handel in ivoor toe te staan, stimuleren wij dus het witwassen van voorraden door stropers en vergroten we daardoor de illegale jacht. De situatie is erg duidelijk: meer ivoor op de markt resulteert in nog veel meer dode olifanten - en rangers”

“Dit naderende moratorium op de internationale handel in ivoor geeft internationale gemeenschap een belangrijke kans om tijd en energie te steken in initiatieven tot bescherming van olifanten," zegt  Marcel Bertsch, directeur IFAW Nederland. "We moeten waakzaam zijn als we willen slagen in het behoud van de olifantenpopulaties in Afrika en Azië voor de komende generaties. De toekomst van de olifanten is duidelijk in onze handen”.

In 1989 hebben de CITES-partijen de Afrikaanse olifant opgenomen in Bijlage I, een effectief verbod op alle internationale handel in olifanten en hun derivaten, met inbegrip van ivoor. Maar in 1997 werd dit herroepen en bepaalde populaties werden verplaatst naar Bijlage II, waardoor handel werd toegestaan met speciale machtigingen uit CITES. Deze verkoop zal de tweede keer in bijna twee decennia zijn dat de internationale verkoop in ivoor is toegestaan, sinds het oorspronkelijke verbod.

Nog maar een week geleden, kondigde de online veilingsite eBay een verbod aan op alle handel in ivoor van olifanten op hun websites, dat zal ingaan op 1 januari a.s. Dit besluit volgde op een recent onderzoek door het IFAW, waaruit de enorme reikwijdte en de omvang van de illegale handel in wilde dieren op het internet is gebleken..

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk
Contact phone:
+ 31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+ 31 6 14 15 47 58
Contact email: