Ontoereikende controle Japan fataal voor olifanten

donderdag, 31 mei, 2007
Den Haag, Nederland
Uit een door het IFAW (ingesteld onderzoek in Japan naar de controle op de binnenlandse handel in ivoor blijkt, dat de controle in dat land op vele punten ernstig tekort schiet. Het is in Japan heel eenvoudig om illegaal ivoor, afkomstig van olifanten die door stropers in het wild zijn gedood, op de legale binnenlandse ivoormarkt te koop aan te bieden.  De uitkomsten van het onderzoek, verwoord in het rapport “Fatal Flaw: The Inadequacies of Japan’s Ivory Trade Controls”, tonen overtuigend aan dat het een misrekening van het Permanent Comité van CITES is geweest om Japan toe te staan bestaande voorraden ivoor te kopen in het kader van een eenmalige transactie van 60 ton, waarvoor de 12de Conferentie van Partijen (CoP) in 2002 toestemming had gegeven.
Tijdens de 54ste vergadering van het Permanent Comité in oktober 2006 werden afgevaardigden en vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties overrompeld door een besluit ter elfder ure, om Japan voor te dragen als potentiële afnemer van de voorraden. Toen dit besluit werd genomen was niet bekend dat kort daarvoor, in augustus, een partij van 2,8 ton clandestien ivoor in Osaka in beslag was genomen. De Japanners maakten dit pas na afloop van de vergadering van het Permanent Comité bekend. 
 
Of Japan definitief groen licht zal krijgen om het ivoor af te mogen nemen, hangt af van de bevindingen van het eigen onderzoek van het Permanent Comité, die tijdens de vijfenvijftigste vergadering (“SC55”) op zaterdag 2 juni zullen worden gepresenteerd.
 
Volgens het door IFAW gepubliceerde rapport zijn de grootste zwakten in het Japanse systeem, dat regels niet worden nageleefd en elke vorm van toezicht ontbreekt. Volgens dit rapport waren 64 procent van de ivoorhandelaars in Tokio en 58 procent van de handelaars in Yamanashi in overtreding, omdat ze niet conform de overheidsvoorschriften als ivoorhandelaars waren geregistreerd.  Uit een ander onderzoek dat door de Japanse Vereniging voor Natuurbescherming tussen oktober 2003 en januari 2005 werd uitgevoerd, bleek dat maar liefst 90 procent van de verkopers van hanko’s (traditionele naamstempels die voor de meeste officiële documenten vereist zijn) niet over de vereiste certificering beschikten.De partij die in Osaka in beslag werd genomen omvatte ca. 56.000 van deze hanko’s.
 
Ook ten aanzien van particulier bezit geldt, dat er geen enkele controle op de naleving van de regels plaatsvindt. Aangezien er elk jaar een nieuwe hoeveelheid geregistreerde slagtanden met een totaalgewicht van drie ton op de markt komt (onderzoek TRAFFIC), biedt dat criminelen een uitstekende gelegenheid om clandestien ivoor het legale circuit in te sluizen.
 
Ook de markt voor antieke ivoren voorwerpen vormt een gelegenheid om illegaal ivoor aan de man te brengen, zowel binnen als buiten Japan, evenals de handel via internet.  Volgens het IFAW-rapport biedt een aantal antiekhandelaars ivoren artikelen te koop aan die er verdacht nieuw uitzien. Ook lijkt er een connectie te zijn met de illegale Chinese ivoorhandel.
 
“De laconieke houding van Japan ten aanzien van de illegale ivoorhandel en het enthousiasme van Japanners voor ivoren statussymbolen heeft even tastbare als tragische gevolgen,” stelt Peter Pueschel, manager van het IFAW-programma Protection of Wildlife from Commercial Trade.  De brute moord op zeven mensen (3 in Kenia, drie in Tsjaad en 1 in Congo) vormt het meest recente bewijs dat de vraag naar ivoor criminele activiteiten in de hand werkt. Een algeheel verbod op alle handel in ivoor is de enige manier om zowel olifanten als mensen effectief te kunnen beschermen,” vervolgt hij.
 
Tussen augustus 2005 en augustus 2006 werd meer dan 26 ton olifantenivoor in beslag genomen. Dat is de grootste vangst in één jaar tijd sinds het handelsverbod van CITES in 1989 van kracht werd. Bovendien is het zo, dat volgens een schatting van de handhavingsautoriteiten bijna 90 procent van de clandestiene koopwaar onopgemerkt tussen de controles doorglipt.
 
Kenia en Mali hebben bij CITES een voorstel ingediend om gedurende 20 jaar alle handel in ivoor te verbieden. Zoals het er nu voorstaat mogen zij rekenen op de steun van diverse andere landen, waaronder 10 Afrikaanse landen met olifantenpopulaties.

Dit moratorium zou niet van toepassing zijn op de in 2002 toegestane verkoop van bestaande voorraden ivoor. 

Post a comment

Mediacontact

Andreas Dinkelmeyer (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+31 (0)6 388 24 171
Contact email: