Portugal verbiedt onlinehandel in wilde dieren

Wilde dieren die illegaal in het Caribisch gebied worden gevangen, komen vaak via Portugal Europa binnen. De keizeramazone is een bedreigde, inheemse papegaai van het eiland Dominica.

Het IFAW feliciteert de Portugese regering met de afkondiging van een verbod op de handel in wilde dieren via het internet. Optreden tegen illegale handel in wilde dieren via internet is een enorme opgave. Handelaren kunnen via het internet de hele wereld bereiken. Wereldwijd worden er met regelmaat duizenden advertenties geplaatst waarin wilde dieren worden aangeboden. De online handel biedt verkopers een zekere anonimiteit; het internet is als een digitale muur tussen handhavers en de verhandelde dieren die ze willen beschermen. 

De Portugese wetswijziging, die op 23 augustus bekend werd gemaakt, is een antwoord op dit probleem. Er staan stevige maatregelen in om het gevaar dat uitgaat van online wildlifecrime een halt toe te roepen. Verder verbiedt de nieuwe wet ook winkels om huisdieren (honden en katten) in etalages aan het publiek te tonen.

Portugal staat niet alleen met dit initiatief; er zijn veel meer partijen die inzien dat er krachtiger wetgeving moet komen om online wildlifecrime aan te pakken. Vorig jaar op de Conferentie van Partijen van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) stemden 183 leden in met een besluit om veranderingen in nationale wetgeving vast te leggen. Daarbij werden ook afspraken gemaakt over de opstelling van beste werkwijzen, de ontwikkeling van richtlijnen voor handhaving, en samenwerking met online technologiebedrijven.

Inmiddels hebben de regeringen van Tsjechië, China en Frankrijk hun wetgeving ten aanzien van wilde dieren uitgebreid met bepalingen ter bestrijding van online wildlifecrime. Hierdoor wordt de bewijslast verlegd naar de handelaar, of krijgen handhavers de bevoegdheden die ze nodig hebben om effectieve onderzoeken te leiden.

Het is van cruciaal belang dat regeringen over de hele wereld in de huidige ontwikkelingen meegaan, zodat het beleid gelijke tred houdt met de ontwikkelingen bij online handelsplatformen. Alleen zo kunnen we een einde maken aan misbruik van het internet door criminelen die zich willen verrijken met de illegale handel in wilde dieren. Dat Portugal nu de online handel in wilde dieren heeft verboden, is een goed voorbeeld van hoe regeringen hun politie- en douanebeambten kunnen helpen online wildlifecrime te bestrijden: door het gevaar van een enorme marktplaats waarop bedreigde soorten kunnen worden verhandeld, weg te nemen.

--TMS

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie