Strijd tegen illegale online handel in wilde dieren gaat door in Kenia

Kenya Training

Met de online handel in wilde dieren hebben wildlifecriminelen hun werkterrein verlegd naar het internet. En daarmee is een veel grotere markt binnen hun bereik gekomen. Een markt die vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week geopend is. Bij deze vorm van criminaliteit vormen landsgrenzen niet langer een obstakel en kunnen de spelers relatief anoniem opereren.

Het IFAW doet al sinds 2004 onderzoek naar de online handel in wilde dieren. Bij een uitgebreid onderzoek eind 2014 troffen we in nog geen twee maanden tijd tienduizenden online advertenties aan waarin levende bedreigde dieren en lichaamsdelen van bedreigde soorten te koop werden aangeboden.

Dit rapport, Gezocht - Dood of levend, richtte zich op slechts 8%  van de landen in de wereld, op de continenten Noord-Amerika, Azië en Europa. Als we het hierbij aangetroffen aantal illegale advertenties vertalen naar de hele wereld, dan moet er maand in maand uit een onvoorstelbare hoeveelheid advertenties worden geplaatst.

In het Wanted-rapport werd destijds geen aandacht besteed aan landen in Afrika. Het aantal mensen in Afrika met internettoegang neemt echter in hoog tempo toe en criminelen bevinden zich tegenwoordig veel dichter in de buurt van het leefgebied van de binnen de illegale handel gewilde soorten. Daarom is het cruciaal dat handhavers ter plaatse over de juiste middelen beschikken om spelers binnen de online handel in wilde dieren op te pakken en te vervolgen.

Bij de Conferentie van Partijen van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) in Johannesburg in 2016 liet Kenia al zien een voortrekkersrol te willen vervullen in de strijd tegen de online handel. Hier was Kenia de drijvende kracht achter een publieke verklaring door 183 landen die toezegden de illegale online handel in wilde dieren te zullen aanpakken. Ze gaven aan dit te zullen doen door beproefde modellen voor handhaving in te zetten, nieuwe wetgeving te ontwikkelen en samenwerking te zoeken met bedrijven gespecialiseerd in internettechnologie.

De luide en duidelijke belofte van Kenia om online wildlifecrime te zullen aanpakken, ligt nog maar enkele maanden achter ons en nu al zien we dat die woorden worden omgezet in daden. Het IFAW en de Kenya Wildlife Service (KWS) hebben in januari een training over online wildlifecrime verzorgd voor een team van handhavers uit Kenia.

Online wildlifecrime vormt een ernstige bedreiging voor bedreigde diersoorten, zoals olifanten, neushoorns, reptielen en vogels. Over de hele wereld moeten we de inspanningen op het gebied van handhaving opschroeven. Alleen zo kunnen we deze dieren beschermen en voorkomen dat ze worden gevangen of gedood om te worden verhandeld op 's werelds grootste marktplaats.

Deze maand had ik de eer een aantal van de rangers te ontmoeten die zich aan de frontlinie inzetten. Het zijn ontzettend moedige mensen die hun leven wagen om stropers ervan te weerhouden dieren te doden of te vangen, en ervoor te zorgen dat de mensen die zich met het doden van bedreigde diersoorten willen verrijken, kunnen worden vervolgd.

--TMS

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime