Spotlight IUCN: echte veranderingen zijn pas mogelijk als natuurbeschermers verder kijken dan alleen economische waarden

Peter Pueschel tijdens de conferentie van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).Ik kom net terug van het Conservation Congress van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Van deze unie wordt gezegd dat het “de grootste en oudste internationale overkoepelende natuurbeschermingsorganisatie ter wereld is – een democratische unie waarbij meer dan 1.200 regeringen en NGO's en bijna 11.000 vrijwillig meewerkende wetenschappers in meer dan 160 landen zijn aangesloten.

Vast staat dat deze organisatie kan beschikken over een enorme hoeveelheid kennis en expertise op het gebied van de staat van de natuur, het verlies van soorten, de biodiversiteit in het algemeen en bescherming van soorten.

Als we op dezelfde voet blijven doorgaan, dan zijn de vooruitzichten voor de toekomst somber.

De klimaatverandering is slechts één voorbeeld, naast overconsumptie en verslechtering van leefgebieden. Als we erin slagen de gemiddelde wereldwijde temperatuursstijging te beperken tot ‘slechts’ 2°C, wat helaas meer een hoopvol dan een realistisch streven lijkt, verliezen we mogelijk nog altijd 20% van de biodiversiteit op aarde.

Stel je voor: 20% voor altijd verloren! En ik zie regeringen nog altijd niet gezamenlijk optrekken om ervoor te zorgen dat we niet boven die 2 graden uitkomen...

Toch is nog niet alles verloren.

Als we nu de urgentie inzien en daarnaar handelen, is het nog altijd mogelijk om veel van de schadelijke effecten te boven te komen.

En hier op het IUCN-congres heb ik het gevoel dat steeds meer afgevaardigden tot dezelfde conclusie komen.

Desondanks baart het me grote zorgen dat zoveel IUCN-leden zich uitsluitend concentreren op de economische waarde van wilde dieren, op de bestrijding van armoede en nog altijd voorbijgaan aan de grote niet-economische waarden.

Wat te denken bijvoorbeeld van alle goede dingen die deze ecosystemen opleveren, zoals schoon water, medicinale planten en voedsel. Allemaal zaken die we gratis en voor niets krijgen, als we de natuur laten groeien en bloeien.

En dan heb ik het nog niet gehad over de essentiële functie die ecosystemen vervullen voor niet-menselijke soorten die wij en de IUCN proberen te beschermen.

Ik zie het als een goed teken dat we de initiatiefnemers van een voorstel om het Europese importverbod op zeehondenproducten ongedaan te maken, ervan hebben weten te overtuigen dat dit een slecht plan is.  

In plaats van te erkennen dat er onaanvaardbare wreedheden verbonden zijn aan de commerciële zeehondenjacht, argumenteerden de voorstanders dat zeehonden een overlast gevende soort zijn. Enkel en alleen omdat hun marktwaarde is gedaald!

Het is echt ongelooflijk dat men zeehonden nu als zondebok gebruiken voor de overbevissing. Terwijl iedereen met een beetje gezond verstand kan bedenken dat het de mens is die de biodiversiteit van onze planeet vernietigt.

Steeds opnieuw heb ik de deelnemers aan de conferentie eraan moeten herinneren dat de VN en de IUCN in het verleden de intrinsieke, culturele, ethische, spiritueel-ecologische, en andere niet-economische waarden van wilde diersoorten hebben onderkend en verwelkomd.

We kunnen de natuur pas met succes beschermen als we al deze waarden beschermen – en niet uitsluitend handelen op basis van economische waarden.

Daarom is het van essentieel belang om ook het dierenwelzijnsaspect te belichten, wil de benadering van natuurbescherming door de IUCN succesvol zijn.

Ik ben blij dat we in dit opzicht tijdens het congres goede vorderingen hebben geboekt en dat steeds meer afgevaardigden verder kijken dan zuiver economische waarden, zodat we echte veranderingen kunnen realiseren.

--PP

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie