Rapport dat oproept tot het doden van grijze zeehonden om de populatie in hand te houden 'klinkklare onzin'

De afgelopen jaren is in Canada al vele malen opgeroepen tot het afmaken van een deel van de populatie grijze zeehonden, dus het is voor ons geen verrassing dat de Fisheries Resource Conservation Council (FRCC), een door de visserij-industrie gedomineerd adviesorgaan van het Ministerie van Visserij en Oceanen, hier in een recent uitgebracht rapport opnieuw voor pleit.

Een belangrijk verschil dit keer is dat een aantal mariene wetenschappers nu zegt dat “de maat vol is” en zich luid en duidelijk uitspreekt tegen het rapport. Zij noemen de werkgroep van het Ministerie van Visserij en Oceanen die het FRCC-rapport heeft ingediend 'niet-objectief'. Veel deskundigen zijn het erover eens dat er geen wetenschappelijke rechtvaardiging is voor het afmaken van grijze zeehonden, iets wat deskundigen van het IFAW al jaren roepen.

IFAW’s wetenschappelijk adviseur, Dr. David Lavigne en vijf andere vooraanstaande mariene wetenschappers hebben een open brief gestuurd aan de Canadese minister van Visserij en Oceanen waarin ze hun afkeuring uitspreken over het rapport van de FRCC. In dit rapport wordt de aanbeveling gedaan om grijze zeehonden in de Golf van St. Lawrence op grote schaal af te maken, om “de hypothese te testen dat de jacht van grijze zeehonden op bodemvissen de belangrijkste oorzaak is voor het uitblijvend herstel van de bodemvisbestanden”.

Zoals in de brief wordt aangevoerd, is de suggestie om deze jacht bij wijze van experiment uit te voeren, klinkklare onzin. Het is simpelweg onmogelijk om variabelen in de natuur te controleren en er is geen mogelijkheid het experiment te herhalen. Mocht de operatie doorgaan, dan is er geen enkele manier waarop kan worden bepaald wat er gebeurd zou zijn als de dieren niet waren afgemaakt.

Een belangrijke tekortkoming van het FRCC-rapport is dat het niet ingaat op de interactie tussen zeehonden en andere soorten en dat het, net als het wetenschappelijke adviesrapport van het Ministerie van Visserij en Oceanen, volledig voorbij gaat aan de positieve effecten van grijze zeehonden en andere roofdieren bovenaan de voedselketen op het ecosysteem.

De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek waarin wordt bestreden dat zeehonden het herstel van grondvissoorten in de weg staan, neemt alleen maar toe. Een recent onderzoek van het Bedford Institute of Oceanography en de Queen’s University (gepubliceerd in Nature) wijst erop dat kabeljauw en andere grondvissoorten op de Eastern Scotian Shelf zich herstellen – ondanks het feit dat in dit gebied de grootste populatie grijze zeehonden van de Atlantische kust van Canada leeft.

Deze laatste oproep tot het afmaken van grijze zeehonden is dus onzin. Politici komt het wellicht goed uit om de schuld bij de zeehonden te leggen en de problemen die ontstaan door overbevissing, klimaatverandering en onbedoelde bijvangst te negeren. Voor het herstel van de visbestanden levert deze houding echter niets op - het mariene ecosysteem zou er zelfs nog verder door kunnen worden geschaad en diervriendelijk is het zeker niet.

– SF

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime