Positie haaien, roggen en draakvissen op Rode Lijst geëvalueerd in Midden-Oosten

Hoewel haaien en roggen de afgelopen herfst onder CITES betere bescherming hebben gekregen, blijven voorstanders van meer bescherming alert. FOTO © Avi Klapfer

Belanden in de toekomst nog meer haaien, roggen en draakvissen op de rode lijst?

Grootschalige bebouwing, ontzilting en landwinningsprojecten in onze regio hebben de afgelopen decennia geleid tot ingrijpende veranderingen in het leefgebied van de zeedieren langs onze kusten.

De regering van de Verenigde Arabische Emiraten en internationale natuurbeschermers maken zich al geruime tijd zorgen over de effecten van al die ontwikkelingen op het zeeleven. Die zorgen waren voor milieuagentschap EAD van de VAE aanleiding om een aantal weken geleden, in samenwerking met de Shark Specialist Group van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature), een informatieve Rode Lijst-evaluatieworkshop te organiseren in Abu Dhabi.

De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten is de meest uitgebreide informatiebron over de status van dier-, schimmel- en plantensoorten over de hele wereld en het effect daarvan op het menselijk levensonderhoud.    

De workshop werd gesponsord door de Save Our Seas Foundation (SOSF), het IFAW en het MvO inzake haaien onder het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS).

Doel van de workshop was het samenbrengen van deskundigen die onderzoek hebben verricht naar de status van inheemse haaien, roggen en draakvissen in de Arabische Zee en aangrenzende wateren, of hieraan een bijdrage hebben geleverd. 

Tweeëntwintig deelnemers uit verschillende landen, waaronder de VAE, Saoedi-Arabië, Soedan, Oman, India en Pakistan, evenals de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië, deelden hun standpunten, expertise en analyses.

Volgens de Rode Lijst van bedreigde soorten loopt een kwart van de wereldwijde populatie van haaien, roggen en draakvissen op dit moment een verhoogd risico op uitsterven, vergeleken met veel andere soorten. De belangrijkste oorzaken zijn de exploitatie van de leefomgeving van deze soorten en de bijvangst bij agressieve visvangstpraktijken. In de lijst wordt aangegeven dat deze factoren een grotere impact hebben op roggen dan op haaien.

Deze workshop was de eerste in een hele reeks stappen vermeld in de Rode Lijst, die onderzoekers en regeringsautoriteiten meer inzicht zullen geven in de gezondheid en populaties van deze en zo'n 160 andere inheemse aquatische soorten in de Arabische Golf, de Golf van Oman, de Arabische Zee, de Golf van Aden en de Rode Zee. En een beter inzicht biedt meer mogelijkheden voor verbetering.

De workshop werd gesponsord door de Save Our Seas Foundation (SOSF), het IFAW en het MvO inzake haaien onder het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS).

Dr. Nick Dulvy, medevoorzitter van de Shark Specialist Group (SSG) van de IUCN en verbonden aan de Canada Research Chair van de Simon Fraser University in British Columbia, gaf aan: "...haaien en roggen lopen wereldwijd een verhoogd risico op uitsterven en we maken ons zorgen over het voortbestaan van deze soorten op de lange termijn. De meeste soorten groeien traag en produceren heel weinig nakomelingen, wat ze extra kwetsbaar maakt voor overbevissing".

"De evaluatieworkshop over haaien en roggen is belangrijk voor de doorlopende monitoring van de status van haaien en roggen in de regio. We hopen in de toekomst meer van dit soort workshops te organiseren om accurate informatie te verzamelen over de veranderingen in de status van haaien en roggen in de Arabische wateren. Als we de status van deze soorten niet blijven monitoren, zouden we er ongemerkt een aantal kunnen verliezen," aldus regiodirecteur IFAW Midden-Oosten dr. Elsayed Mohamed.

Naar aanleiding van deze workshop zal er een regiobreed rapport verschijnen over de status van soorten, waarbij wordt aangegeven welke soorten het grootste gevaar lopen, met daarbij aanbevelingen voor beschermingsmaatregelen. Het is de eerste analyse van deze omvang in de VAE en de omliggende regio.

Dit rapport zal worden meegenomen in een ander onderzoek dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door het Nationaal Actieplan voor het behoud en beheer van haaien van de VAE en milieuagentschap EAD en het ministerie van Klimaatverandering en Milieu.

Hun beoordeling zal een eerste uitgangspunt vormen voor urgente, direct te nemen maatregelen voor de bescherming van haaien, roggen en draakvissen.

--DAK

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime