Olifantentelling Tsavo: populatie terug boven de 12.000

Leden van de Kenya Wildlife Service kijken uit over de Tsavo Conservation Area en een kudde olifanten.Het aantal olifanten in de Tsavo Conservation Area groeit. Op basis van de gegevens die zijn verzameld tijdens de tien dagen durende luchttelling in februari van dit jaar, is vastgesteld dat de olifantenpopulatie in het gebied is toegenomen tot 12.866.

De olifantentelling wordt iedere drie jaar gehouden als basis voor de voorspelling en registratie van populatietrends voor één van de meest bedreigde diersoorten van Afrika. In 2014 werden er 11.076 olifanten geteld, in 2011 kwam de teller uit op 12.573 en in 2008 op 11.733. De luchttelling werd in hoofdzaak gefinancierd door USAID, en geleid door de Kenya Wildlife Service (KWS). Het IFAW verleende zowel technische expertise als financiële steun aan het project.

Deze groei van de olifantenpopulatie met ruim 15 procent is zeker goed nieuws vanuit natuurbeschermingsoogpunt. Zowel wetenschappers als natuurbeschermers maakten zich zorgen over de telling van dit jaar, aangezien hij werd uitgevoerd tijdens een extreme droogte die het grootste deel van Sub-Saharaans Afrika in zijn greep hield.

Monitoring van olifanten in het ecosysteem van Tsavo is van essentieel belang voor bescherming en beheer van de populaties. Het ecosysteem huisvest Kenia's grootste olifantenpopulatie en beslaat 42.000 vierkante kilometer. De helft daarvan is beschermd natuurgebied, bestaand uit de nationale parken Tsavo East, Tsavo West en Chyullu Hills. De olifanten in het gebied worden op grote schaal bedreigd door stroperij en verlies van leefgebied.

Met betere kennis van olifantenpopulaties en hun verspreiding kunnen organisaties als het IFAW anti-stropersoperaties van de KWS beter op waarde schatten en ondersteunen, en conflicten tussen wilde dieren en mensen beperken. De informatie die met deze telling wordt verzameld, is cruciaal voor de KWS en IFAW’s tenBoma-initiatief in Tsavo. De informatie wordt gebruikt om olifantenkuddes in kaart te brengen in gebieden waar ze het meest kwetsbaar zijn, en om ze preventief te beschermen. Dit initiatief biedt een platform voor lokale gemeenschappen en deelnemende ngo's om informatie uit te wisselen over de veiligheid van olifanten en wilde dieren in het algemeen. Zo wordt er een gezamenlijke aanpak van antistropersactiviteiten mogelijk, waarbij wordt gewerkt met forensische technieken, beveiliging vanuit gemeenschappen en natuurbeschermingsbeleid.

Dat deze olifantenpopulaties nu gegroeid zijn, is echter nog geen reden om achterover te gaan leunen. De gevaren die olifantenpopulaties over de hele wereld bedreigen, zijn niet verdwenen en hun negatieve impact blijft. Denk onder meer aan stroperij, conflicten met mensen, vernietiging van leefgebieden, klimaatverandering, menselijke populatiegroei en ontwikkeling van infrastructuur. Het IFAW is lokaal actief in Afrika en Azië om te zorgen voor bescherming van olifanten én van de ruimte die ze nodig hebben om te kunnen leven.  En daar kunnen we alleen voor zorgen met de hulp van lokale gemeenschappen en onze vrienden.

--JI

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime