Olifantencorridor in India eindelijk vrij van menselijke bewoning

Een ernstig bedreigde Aziatische olifant in Rajaji National Park, in de Indiase staat Uttarakhand.

IFAW's partnerorganisatie in Zuid-Azië, de Wildlife Trust of India, komt met heuglijk nieuws: een project dat in 2005 in gang werd gezet, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van natuurbehoud.

In 2005 wees IFAW-WTI, in samenwerking met de bosbeheerdepartementen van India, 88 olifantencorridors aan in een publicatie getiteld Right of Passage. (Inmiddels is dit aantal al uitgebreid naar 101, als gevolg van de toenemende bevolkingsdruk op het natuurlijke ecosysteem en de ontwikkelingsbehoeften die deze bevolkingsgroei met zich meebrengt.)

In die tijd maakte de WTI een begin met het trage proces om belangrijke olifantencorridors veilig te stellen. Daarbij bediende de organisatie zich van vier verschillende methoden:

  1. Land opkopen en vervolgens overdragen aan het bosdepartement,
  2. Bosreservaten in eigen beheer van dorpen creëren,
  3. Vrijwillige verplaatsing van dorpen, en
  4. Corridors creëren met hulp van de overheid.

Het is dan ook een absolute mijlpaal op het gebied van natuurbehoud dat de WTI nu bekend kan maken dat de laatste bewoners zijn vertrokken uit de Chilla-Motichur Elephant Corridor, een cruciale verbinding tussen de leefgebieden Chilla en Motichur van het Rajaji Tijgerreservaat in de noordelijke staat Uttarakhand. Twaalf jaar van moeizaam voorbereidend werk, met steun van de regering van Uttarakhand, hebben er uiteindelijk toe geleid dat ook de laatste huishoudens uit de corridor zijn vertrokken naar een veilige andere locatie. En daarmee hebben de olifanten nu een vrije doorgang.

Het veiligstellen van deze corridor markeert het einde van een langdurig proces, waarin het bosdepartement en de regering van Uttarakhand hebben samengewerkt om onder de inwoners van Khand Gaon III, een dorp op het grondgebied van de corridor, voldoende draagvlak te creëren voor een vrijwillige verhuizing. De dorpelingen zijn inmiddels allemaal verhuisd naar nieuwe woningen in Lalpani, Rishikes, op land dat door de regering beschikbaar is gesteld.

Het veiligstellen van de Chilla-Motichurcorridor betekent een belangrijke impuls voor de bredere campagne van de Asian Elephant Alliance, een partnerschap tussen Elephant Family, het IFAW, IUCN Nederland, de Wildlife Trust of India en World Land Trust.

De resultaten komen langzaam, maar zijn veelbelovend; inmiddels zijn er vijf corridors veiliggesteld en voor verschillende andere is het proces in gang gezet.

En we weten dat dit soort positieve resultaten olifantencorridors op de kaart zetten binnen de discussie over landschapsbehoud.

--RGC

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime