Nieuw rapport geeft beeld van hoeveelheid onderschept ivoor in Europa

Ons nieuwe rapport levert verder bewijs dat een ivoorverbod in de Europese Unie hard nodig is

Een nieuw IFAW-rapport over de illegale ivoorhandel in Europa in de afgelopen tien jaar, laat zien dat de Europese Unie nog altijd een bestemming is voor illegaal ivoor. Daarnaast is de EU echter ook een belangrijke doorgangsroute tussen andere landen (met name tussen Afrika en Zuidoost-Azië), én een belangrijke exporteur van antiek ivoor naar Zuidoost-Aziatische markten.

Het rapport als geheel laat zien dat er binnen de EU nog altijd aanzienlijke partijen ivoor in beslag worden genomen, en dat een aantal lidstaten belangrijke doorgangslanden zijn voor de internationale handel. Het rapport bevat een casestudy over een productiecentrum in Duitsland, dat vorig jaar nog werd ontdekt nadat luchthavenofficials 625 kilo ivoor in beslag hadden genomen. Het ivoor werd aangetroffen in dozen met bestemming Vietnam. De valse papieren die erbij hoorden, leidden de onderzoekers naar een ander adres in Duitsland. Hier troffen agenten nog eens 570 kilo ivoor aan in een ivoorbewerkingsfabriek, waar ook schuur- en zaagmachines stonden. Deze vondst is het eerste bewijs dat in Europa ivoren voorwerpen worden bewerkt en geproduceerd voor de export naar Zuidoost-Azië.

Ook de valse certificaten die in een aantal genoemde voorbeelden werden aangetroffen, wijzen op georganiseerde misdaad en smokkel vanuit Europa naar markten in Zuidoost-Azië. En dat is een duidelijk signaal dat Europa nog altijd een rol speelt in de illegale ivoorhandel. Dit rapport verschijnt slechts enkele maanden na de lancering van de IFAW-campagne voor sluiting van alle Europese binnenlandse ivoormarkten, en ondersteunt onze oproep aan de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk.

Zoals we allemaal weten, is het vrijwel onmogelijk om de omvang van welke illegale markt dan ook precies te bepalen. Als we kijken naar de gegevens die we hebben over in beslag genomen ivoor, dan moeten we ons realiseren dat het waarschijnlijk slechts om het topje van de ijsberg gaat en dat er meer ivoor door Europa gaat dan in officiële rapporten wordt vermeld. Deskundigen schatten dat de hoeveelheid in beslag genomen ivoren voorwerpen slechts 10 procent vertegenwoordigt van de totale hoeveelheid illegaal verhandelde ivoren voorwerpen.

Het nieuwe IFAW-rapport geeft een beeld van de huidige situatie binnen de grote Europese lidstaten. De verzamelde gegevens bewijzen duidelijk dat een aantal Europese landen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de illegale ivoormarkt, direct of indirect. Waar handhavingsinstanties hun acties op elkaar hebben afgestemd, zijn belangrijke resultaten geboekt. En dat getuigt van de expertise en kennis bij de betrokken instanties.

LEES: HET VOLLEDIGE RAPPORT

Aan de andere kant waren er landen in Europa waar geen enkele inbeslagname van ivoor werd gemeld, of slechts een opvallend klein aantal inbeslagnames. We weten niet of dit komt doordat er daadwerkelijk geen ivoor is onderschept, of dat handhaving van wildlifecrime voor deze landen geen prioriteit heeft.

In het rapport wordt ook melding gemaakt van de manier waarop de legale Europese handel in antiek ivoor kan bijdragen aan de vraag in Azië. Als er antiek ivoor naar deze landen met een hoge vraag wordt uitgevoerd, kan dat ertoe bijdragen dat de vraag naar ivoor hoog blijft. Er kan bovendien onbedoeld een dekmantel worden geboden voor recent gestroopt ivoor dat naar deze markten wordt doorgesluisd. De bevindingen suggereren dat de legale ivoorhandel zeker een rol speelt als aanjager voor huidige stroperij van Afrikaanse olifanten, en dat de twee niet los van elkaar kunnen worden gezien.

De grote vraag was altijd: draagt Europa wel bij aan de stroperij van olifanten in Afrika? Die vraag horen we vaak van politici en antiekverkopers, met daarbij de bewering dat de verkoop van antiek ivoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de huidige hachelijke situatie van de olifanten. Een veelgehoord argument is dat de EU in dit alles slechts een zeer bescheiden rol speelt. Dit rapport is een eerste stap om dit soort argumenten te weerleggen; het geeft voorbeelden van inbeslagnames op binnenlandse markten, van zowel onbewerkt als bewerkt ivoor, en maakt melding van verwerkingsfabrieken en doorvoerrroutes die in Europa worden aangetroffen.

Het is duidelijk dat Europa wel degelijk een rol speelt in de handelsketen van illegaal ivoor. En het is ook duidelijk dat dringend moet worden nagedacht over een totaal ivoorhandelsverbod in heel Europa, willen we deze markten sluiten en olifanten in het wild behouden. De komende weken zal de Europese Commissie een openbare raadpleging houden. Hierin wordt burgers en stakeholders in de EU gevraagd of de veranderingen naar aanleiding van het in mei 2017 gepubliceerde richtsnoer voor het niet langer afgeven van uitvoerdocumenten voor onbewerkt ivoor, gevolgd zou moeten worden door een verbod op bewerkt ivoor. Wij blijven ons sterk maken voor krachtiger maatregelen, waarmee de handel in zowel onbewerkt als bewerkt ivoor aan banden wordt gelegd.

In de recente VN-resolutie inzake de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren, die partijen oproept de CITES-resolutie als gewijzigd op CoP17 uit te voeren, wordt de aanbeveling gedaan dat alle regeringen legale binnenlandse ivoormarkten met urgentie sluiten als deze bijdragen aan stroperij of de illegale handel. De Europese Unie kan daarbij niet achterblijven.

--DC

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie