Klimaattop Lima eindigt met frustrerend maar belangrijk compromis

De opwarming van de aarde heeft nu al verwoestende gevolgen gehad voor duizenden diersoorten, waaronder de walrus.

Wanneer je iemand een rampenplan hoort omschrijven als ‘bescheiden’, ‘in elkaar geflanst’ of als iets wat ‘stapsgewijs wordt ingevoerd’, dan is dat weinig hoopgevend. Maar als het woord ‘bescheiden’ in het kader van internationale klimaatafspraken valt, dan is dat al heel wat.

In de afgelopen twee weken waren afgevaardigden uit 194 landen in Lima, Peru, bijeen. Er werd moeizaam onderhandeld over afspraken om broeikasgasemissies te verlagen en om te voorkomen dat het wereldklimaat nog verder achteruit zal gaan en uiteindelijk op een catastrofe zal uitlopen.

Op zaterdag konden de uitgeputte afgevaardigden eindelijk melden dat er een akkoord was bereikt waarin alle landen worden opgeroepen de uitstoot van koolstof te beperken. Elk land is verantwoordelijk voor het opstellen van plannen ter beperking van broeikasgasemissies in eigen land, dus nu niet meer alleen de welvarende, geïndustrialiseerde landen die in de afgelopen 20 jaar vooral de kar hebben getrokken (en ook de grootste vervuilers zijn geweest).

Ook al overheerst dan de opluchting over het feit dat Lima tenminste iets heeft opgeleverd, er zitten nog steeds grote gaten in het plan.

  • Ten eerste zijn de gemaakte afspraken niet bindend: geen land kan langs juridische weg ter verantwoording worden geroepen als het geen plan of beleid ontwikkelt.
  • Ten tweede is de wijze waarop de effectiviteit van zo’n plan per land zou moeten worden gemeten, in halfslachtige bewoordingen vastgelegd.
  • En ten derde blijven de bijdragen aan het Groene Klimaatfonds, dat arme landen moet helpen bij de bestrijding van klimaat gerelateerde problemen (o.a. stijging van de zeespiegel, woestijnvorming en steeds krachtiger orkanen), erbarmelijk laag.

Dat het plan in dit stadium nog deze hiaten zou vertonen, werd door weinigen als een verrassing gezien. Een nieuwe mijlpaal is alweer in zicht: het volgende punt op de ‘broeikasgasagenda’ van de VN zijn de onderhandelingen in Parijs in 2015. Die gelegenheid zou weleens onze laatste kans kunnen zijn om een bindend en betekenisvol verdrag op te stellen, voordat de schade niet meer te herstellen valt.

Op dit moment heeft de opwarming van de aarde al vernietigende gevolgen gehad voor duizenden dieren- en plantensoorten: voor pijnbomen, bijvoorbeeld, en voor koala’s en walrussen, diverse soorten padden, fluithazen, trekvogels, maar net zo goed voor de mens. Als we de uitstoot van koolstof niet drastisch verminderen, zijn de huidige effecten volgens wetenschappers nog maar het topje van de ijsberg en zal, om in de beeldspraak te blijven, het ijs op de Noord- en Zuidpool in recordtempo blijven afkalven.

Nu ook de VS en China onlangs een klimaatverdrag hebben getekend, is bij velen het gevoel aanwezig dat succes in Parijs binnen handbereik is.

Je kunt er doodmoe van worden steeds maar weer te moeten horen (of schrijven, neem dat maar van me aan) dat we er nog niet helemaal zijn, maar dat we wel weer een stapje dichter bij een verdrag zijn om emissies aan banden te leggen en het tempo van de klimaatverandering  te vertragen.  Maar hoe frustrerend het ook is, ook kleine stapjes betekenen vooruitgang, en ook al struikelden de onderhandelaars weer over dezelfde obstakels waarmee eerdere conferenties bezaaid waren, Lima was geen mislukking.

Er moet ongelooflijk veel politieke wil worden getoond en er zullen vele moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, maar president Obama heeft deze problematiek hoog op zijn agenda staan.

--PL

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime