Irakese ambtenaren krijgen workshop over illegale handel in wilde dieren

Een achtkoppig CITES-team heeft samen met een aantal voortrekkers uit de wetenschappelijke wereld een vierdaagse training bijgewoond over de illegale handel in wilde dieren en de implementatie van CITES.

Sinds Irak zich in 2014 heeft aangesloten bij CITES, bestaat er bij Irakese ambtenaren een grote behoefte aan uitbreiding van de capaciteit voor het implementeren van de eisen die aan het lidmaatschap van het CITES-verdrag verbonden zijn. Om smokkelaars van wilde dieren tegen te houden, is het belangrijk dat de Irakese grensovergangen goed worden gecontroleerd.

Het IFAW ontving een formeel verzoek van het Irakese ministerie van Milieu om een trainingsworkshop te verzorgen voor acht Irakese ambtenaren, om hen te ondersteunen bij de verdere implementatie van de programma's van CITES in hun land.

De workshop vond plaats in Amman in Jordanië, in samenwerking met de Royal Society for Conservation of Nature.

Een achtkoppig CITES-team heeft samen met een aantal voortrekkers uit de wetenschappelijke wereld een vierdaagse training bijgewoond over de illegale handel in wilde dieren en de implementatie van CITES. Shatha Khalaf, algemeen directeur van het technisch bureau van het ministerie van Milieu, was eveneens aanwezig bij de workshop en bedankte het IFAW voor haar hulp en bereidheid om Irak te helpen. “Het IFAW is de eerste organisatie die belangstelling toont voor Irak,” aldus Khalaf.

Tijdens de training werden de hoofdlijnen van CITES besproken en werd ingegaan op hoe het programma moet worden geïmplementeerd. Ook werden de soorten behandeld die in het Midden-Oosten het meest worden verhandeld, zoals grote katten, primaten, reptielen en vogels. Verder werd er gesproken over smokkelzaken, smokkeltechnieken en hoe soorten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de CITES Identification Guides die zijn uitgegeven door Environment Canada.

Er wordt nog gediscussieerd over hoe Irak het beste kan worden ondersteund bij het opstellen van nationale wetgeving. Het IFAW zal steun blijven bieden en nog aanvullende CITES-workshops organiseren voor Irakese ambtenaren. Khalaf zegde toe dat haar team ook ondersteuning zal bieden bij verder werk door de CITES-conventie in Irak. Het IFAW beschouwt het als een eer dat het Irak kan helpen meer capaciteit te creëren voor de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren.

--AD

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime