Interpolonderzoek: illegale handel in wilde dieren ook via Darknet

Het Interpol Global Complex for Innovation vond 21 advertenties voor wildlifeproducten. In 15 gevallen ging het om producten van neushoornhoorn, zoals op deze foto.Een rapport van Interpol laat zien dat een aantal wildlifecriminelen overstapt naar het Darknet om hun producten van neushoorns, olifanten en tijgers aan de man te brengen.

Deskundigen van het Interpol Global Complex for Innovation troffen op het Darknet 21 advertenties voor wildlifeproducten aan. In 15 gevallen ging het om producten van neushoornhoorn, 8 keer werd er ivoor aangeboden en in drie advertenties ging het om lichaamsdelen van tijgers. Het Darknet is een alternatief wereldwijd computernetwerk, dat beperkt toegankelijk is en vooral wordt gebruikt voor het illegaal uitwisselen van bestanden. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen december 2016 en april 2017. Er werd gekeken naar advertenties uit die periode tot en met 2015.

Het zou heel goed kunnen dat de handel in bedreigde diersoorten via het Darknet veel groter in omvang is dan de resultaten van dit onderzoek suggereren, aangezien veel andere bedreigde soorten buiten beschouwing zijn gelaten.

Het onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van het IFAW, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de African Wildlife Foundation (AWF).

Onderzoek in 2016 gaf nog aan dat criminelen het Darknet niet gebruikten “omdat de handhaving van wetgeving tegen de handel in wilde dieren [via het open internet] zo gebrekkig was.” Nu de autoriteiten veel harder optreden tegen de illegale handel in wilde dieren, zou de handel via het Darknet wel eens kunnen gaan toenemen.

Sinds 2004 werkt het IFAW hard om te voorkomen dat illegale handelaren 's werelds grootste marktplaats - het internet - misbruiken om zich te verrijken met de dood en het leed van 's werelds meest bedreigde en imposante diersoorten. In die tijd hebben we kunnen aantonen dat tienduizenden (ernstig) bedreigde diersoorten en lichaamsdelen en producten daarvan regelmatig via online marktplaatsen worden verhandeld. Elke dag opnieuw. We waarschuwden toen de handel zich begon te verplaatsen naar sociale mediaplatformen, waar opsporing en handhaving veel moeilijker zijn.

Maar we hebben meer gedaan dan alleen de gevaren signaleren. We kwamen ook met strategieën om deze markten te sluiten. In de loop der tijd heeft het IFAW de nodige successen geboekt.

Een direct resultaat van onze campagnes is dat een groeiend aantal online technologiebedrijven de verkoop van bedreigde soorten via hun websites heeft verboden. Het meest recent, in augustus 2016, hebben zeven bedrijven - waaronder eBay, Etsy, Gumtree, Microsoft, Pinterest, Tencent en Yahoo! - het nieuwe gestandaardiseerde beleidskader van TRAFFIC, WWF en IFAW overgenomen.

LEES: Regeringen, internetbedrijven en NGO's bundelen krachten voor bestrijding van online wildlifecrime

Intussen zijn er meerdere handhavingsoperaties geweest tegen wildlifecriminelen die op het internet opereren. Eén voorbeeld is Operation Thunderbird, een internationale operatie tegen wildlifecrime over een periode van drie weken in januari en februari 2017. Onderzoek naar online marktplaatsen en sociale media vormde een integraal onderdeel van deze operatie.

Verder zien we ook dat beleidsmakers het probleem slagvaardig aanpakken. De online illegale handel in wilde dieren is onderwerp van gesprek geworden op het grootste internationale natuurbeschermingsforum - de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Dieren en Planten (CITES). Op de meest recente CITES Conferentie van Partijen in september 2016 in Parijs heeft de conventie een nieuw besluit aangenomen voor het doorvoeren van wijzigingen in wetgeving, het vaststellen van best practice-modellen, het ontwikkelen van richtlijnen voor handhaving en het bevorderen van samenwerking met online technologiebedrijven. Verder hebben de regeringen van Tsjechië, Frankrijk en China nieuwe bepalingen opgenomen in hun wildlifewetgeving om het gevaar van de illegale handel in wilde dieren via het internet te bestrijden. Het Verenigd Koninkrijk staat op het punt dit voorbeeld te volgen.

Natuurlijk zijn we trots op wat er allemaal al is bereikt, maar we beseffen heel goed dat de strijd nog niet gewonnen is. Om virtuele markten die door gewetenloze wildlifecriminelen worden gebruikt, effectief te sluiten, moeten we heel goed en precies weten waar deze criminelen actief zijn. Het onderzoek van Interpol op het Darknet heeft ons een belangrijk stukje van die puzzel opgeleverd. Het heeft laten zien dat deze ondergrondse online marktplaats een groeiend gevaar voor wilde dieren zou kunnen zijn, en dat handhavers alert moeten blijven.

Het laat ook zien dat de maatregelen die door handhavers en online technologiebedrijven samen zijn genomen, nog niet genoeg zijn geweest om illegale handelaren massaal van deze platforms naar het Darknet te laten overstappen. We moeten deze strijd op alle virtuele fronten aangaan en ervoor zorgen dat online marktplaatsen, sociale mediaplatforms en het Darknet geen veilig toevluchtsoord zijn voor online wildlifecriminelen.

--TM-C

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime