Hoopgevende vooruitzichten

Zoals voor zoveel mensen is het begin van een nieuw jaar voor ons een tijd van overdenken. Het is een goed moment om nog eens terug te blikken op het voorbije jaar, om de doelstellingen en visie van het IFAW weer helder in het vizier te krijgen en om vast te stellen in hoeverre het ons is gelukt die doelstellingen te verwezenlijken. 

Wie om dieren geeft en het nieuws regelmatig volgt, zou bijna de moed verliezen. Er is de laatste tijd meer ivoor van olifanten in beslag genomen dan ooit tevoren. Honderden olifanten worden afgeslacht voor producten die niemand nodig heeft. Honden en katten worden in afschuwelijke leefomstandigheden aangetroffen, niet alleen in arme woonwijken, maar ook in welvarende landen zoals de VS en in Europa. Er wordt nog steeds op walvissen, zeehonden, tijgers en andere in het wild levende dieren gejaagd voor producten waar niemand op zit te wachten.

Maar de vooruitzichten op lange termijn zijn hoopgevend. De dierenwelzijnsbeweging is precies wat de naam zegt: een beweging. We willen in onze cultuur en in de politiek een omslag teweegbrengen in de manier waarop tegen dieren wordt aangekeken en mensen bewuster maken van de gevolgen van ons handelen voor dieren. Zoiets bereik je niet in dagen, weken, maanden of zelfs jaren. Daar gaan tientallen jaren overheen. 

We weten dat de manier waarop we met dieren omgaan, voor verbetering vatbaar is. In het afgelopen jaar hebben we een aantal opmerkelijke successen geboekt, die ons sterken in de overtuiging dat die verbeteringen haalbaar zijn:

  • Het Europese Hof heeft een voorstel om het verbod op zeehondeproducten binnen de EU aan te passen, afgewezen. Dit is slechts een van de vele uitdagingen waarmee het verbod te maken zal krijgen. Het geeft echter wel aan dat de handel door het aannemen en implementeren van het handelsverbod door dierenwelzijn wordt afgetroefd. We zullen dit verbod en het recht van burgers om hun regering te wijzen op dierenwelzijnszaken met betrekking tot handelsovereenkomsten, blijven verdedigen.
  • Manas National Park in India staat niet meer op de zogenoemde "rode lijst" van werelderfgoedlocaties. Dit is mede te danken aan het IFAW en onze Indiase partners, die olifanten, neushoorns en andere dieren terugbrachten naar dit park waarin vrijwel alle dieren door toedoen van stropers en ander geweld waren gedood. Zodra we samen met de autoriteiten en lokale organisaties de veiligheid kunnen waarborgen, brengen we dieren terug naar "leeggelopen" natuurgebieden waar ze ooit thuis waren.
  • Bijna nergens ter wereld spoelen walvissen en dolfijnen zo vaak en in zo groten getale aan als bij Cape Cod, nabij het hoofdkantoor van het IFAW. Maar dankzij apparatuur en technieken die we continu blijven ontwikkelen, kunnen we bij een massastranding steeds effectiever in actie komen: was het percentage zeezoogdieren dat een stranding overleefde in 1999 nog maar 15%, vorig jaar was dat al 57%. Door bij elke interventie een wetenschappelijke aanpak te hanteren en de resultaten te analyseren, kunnen we steeds meer dieren redden die anders beslist zouden omkomen.

Al deze successen zouden nooit mogelijk zijn geweest zonder de trouwe en voortdurende steun van onze donateurs over de hele wereld.

We zijn ontzettend dankbaar voor al die vele, vele mensen die ons jaar in jaar uit zijn blijven steunen in onze strijd voor een betere wereld voor mensen en dieren. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we maken vorderingen. En de weg wordt steeds begaanbaarder naarmate meer mensen zich bij ons aansluiten.

We wensen u allen een heel gezond, gelukkig en hoopvol Nieuwjaar.

-- Fred

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime