EU-conferentie betrekt branche bij bestrijding illegale handel in wilde dieren

Secretaris-generaal John Scanlon van CITES (hier op de foto op de meest recente conferentie van de IUCN in Hawaï) benadrukte op een conferentie over het Europees Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren dat er bij de bestrijding van die illegale handel een essentiële rol is weggelegd voor de branche. De sector moet zichzelf schoon houden.

Deze week bracht de Europese Commissie de lidstaten, de branche en andere belanghebbenden bijeen tijdens een conferentie over de implementatie van het Europees Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren. Sinds het plan bijna een jaar geleden werd aangenomen, is op een aantal terreinen vooruitgang geboekt. Verschillende als huisdier verhandelde soorten, kregen op de Conferentie van Partijen van CITES (Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten) van vorig jaar striktere bescherming. Onder deze soorten waren de bedreigde berberaap, de grijze roodstaartpapegaai en een groot aantal reptielensoorten.

Het plan kreeg vorig jaar al de steun van de milieuministers, maar het blijkt een moeizamer proces om erkenning van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken te krijgen voor het ernstige karakter van wildlifecriminaliteit, en de verbanden die er bestaan met de georganiseerde misdaad en witwaspraktijken.

Tijdens de conferentie lag de focus op het vergroten van de betrokkenheid van de branche. Verschillende beroepsverenigingen van huisdierenhandelaren en hobbyisten voerden aan dat hun handel legaal is en kwamen met het argument dat strengere regelgeving en verboden er alleen maar toe zouden leiden dat de industrie ondergronds zou gaan.

Gelukkig benadrukte secretaris-generaal John Scanlon van CITES direct dat de rol van de branche bij de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren essentieel is en dat de branche de verantwoordelijkheid heeft zichzelf schoon te houden. Hij herinnerde de deelnemers eraan dat CITES in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat de internationale handel geen onhoudbare druk legt op wilde dieren en planten.

Verschillende lidstaten gaven aan welke inspanningen er in hun land worden verricht, maar ook welke tekortkomingen er nog zijn. Zo werd er aangegeven dat het justitieel apparaat zich nog onvoldoende bewust is van het ernstige karakter van de handel in wilde dieren. Landen riepen op tot meer steun en samenwerking met Europol, een oproep die aansluit op recente brieven van Europarlementariërs aan ministers van Milieu en Binnenlandse Zaken, die hier ook al op aandrongen.

Douanemedewerkers en handhavers van de luchthavens Charles de Gaulle en Heathrow bespraken de moeilijkheden bij het onderscheppen van smokkelaars en smokkelwaar, gezien de enorme hoeveelheid passagiers, vracht en poststukken die de luchthavens dagelijks te verwerken krijgen. De strategieën die ze toepassen om de illegale handel te bestrijden, omvatten voorlichting aan passagiers, trainingen voor medewerkers, coördinatie van gerichte handhavingsoperaties en de omgang met levende dieren.

Er is nu een samenvatting beschikbaar van de vorderingen die tot nu toe door de Commissie, de lidstaten en de European External Action Service (EEAS) zijn geboekt ten aanzien van de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren. Deze samenvatting zal dienen als basis voor een scorebord waarmee in de toekomst de balans zal worden opgemaakt over de tenuitvoerlegging. Het IFAW zal blijven lobbyen voor een volledige tenuitvoerlegging en handhaving van het Europees Actieplan door alle vastgestelde stakeholders.

--SM

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime