Eerste stap gezet: Milieuvergadering VN zet in op uitbannen wildlifecriminaliteit

Op de eerste vergadering van de UNEA (United Nations Environmental Assembly), die van 23 tot 27 juni 2014 plaatsvond in Nairobi, Kenia, hebben120 ministers en hun plaatsvervangers stropersactiviteiten en de illegale handel in wilde dieren tot een ernstige vorm van criminaliteit verklaard.

Het was met de nodige scepsis dat ik de VN Milieuvergadering (United Nations Environmental Assembly, UNEA) bezocht, die van 23-27 juni 2014 in Nairobi, Kenia werd gehouden.

Natuurlijk, ik wist dat tijdens de ministersbijeenkomst op hoog niveau de ‘illegale handel in wilde soorten’ tot één van de twee topprioriteiten was uitgeroepen... maar ik vreesde dat de gesprekken meer zouden gaan over houtskoolwinning en zeldzame houtsoorten als palissander, makoré en wilde mahonie, dan over dieren.

Ik werd aangenaam verrast.

Ik kreeg bijna het gevoel dat ik een vergadering bijwoonde die speciaal bijeen was geroepen om over dieren te praten.

Het warme welkom dat ik van hogere VN-vertegenwoordigers kreeg, vervulde me met trots. Ze spraken hun waardering uit voor het IFAW, dat jaren geleden als eerste de smokkel van wilde dieren en de banden daarvan met de georganiseerde misdaad,onder de aandacht van overheden bracht.

En ik werd echt enthousiast toen het hoofd van UNEP zelf, Achim Steiner, ondubbelzinnig te kennen gaf dat hij heel blij was dat de gevaren die wilde dieren en hun leefgebieden bedreigen, nu eindelijk zo prominent op het hoogste wereldtoneel besproken worden.

Allebei hopen we dat dit het startsein is voor de wereldgemeenschap om zich nu echt in te zetten voor een betere wereld voor mens en dier.

Een recordaantal vertegenwoordigers uit de internationale gemeenschap woonde de vergadering bij. Er waren delegaties op hoog niveau van 160 lid- en waarnemerstaten van de VN en stakeholders uit uiteenlopende sectoren aanwezig. De 120 ministers en hun plaatsvervangers verklaarden stropersactiviteiten en de illegale handel in wilde dieren en planten tot een ernstige vorm van criminaliteit, die niet langer mag worden getolereerd en op het hoogste niveau moet worden aangepakt.

Als één van de slechts twee afgevaardigden die namens de stakeholdergroepen aanwezig waren, was ik uitgenodigd om de conferentie van ministers toe te spreken.

Ik benadrukte dat beleid ten aanzien van natuurbescherming en duurzame ontwikkeling gestoeld moet zijn op ecologische en biologische duurzaamheid, een ethische behandeling van wilde dieren en het voorzorgsprincipe.

Het voorzorgsprincipe houdt in dat als je niet over voldoende wetenschappelijk bewijs beschikt om beleid te ondersteunen, je in afwachting van verder wetenschappelijk onderzoek uit voorzorg gevaren of schade ten aanzien van het welzijn van mensen, dieren en het milieu moet beperken. 

Het is een verademing om te zien dat steeds meer overheidsfunctionarissen zich niet alleen uitspreken voor een betere natuurbescherming, maar ook meer aandacht hebben voor de ethische kant ervan. De Keniaanse ambassadeur voor UNEP onderstreepte dit toen hij vorige week zei dat het doden van een olifant en hem met geweld van zijn slagtanden beroven onmenselijk en wreed is.

Het hielp ook dat de conferentie werd gehouden in Nairobi: secretaris-generaal Ban Ki-Moon, die afsloot met de woorden “[we zijn] klaar voor de cruciale volgende fase van menselijke ontwikkeling,” adopteerde zaterdag een zes maanden oude leeuwin in het opvangcentrum voor weesdieren van de Kenya Wildlife Service.

Hij gaf de leeuwin de naam ‘Tumaini’, wat ‘hoop’ betekent in het Kiswahili. Door bij dit fotomoment te kiezen voor een leeuwin, maakte hij een krachtig statement.

Het verlies van wilde soorten schaadt niet alleen de betreffende soorten, maar ook de mens. Stropersactiviteiten en de illegale handel in wilde soorten hebben grote impact op economisch, sociaal en ecologisch vlak: mensen- en milieurechten worden geschonden, ecosystemen en inkomsten uit landbouw worden geschaad, goed bestuur, verantwoordingsplicht en de regels van de rechtstaat worden ondermijnd, de nationale veiligheid wordt bedreigd en lokale gemeenschappen en initiatieven op het gebied van ecotoerisme worden verwoest.

En het belangrijkste: deze vorm van criminaliteit gaat vaak gepaard met nietsontziende wreedheden.

Ik maak me geen illusies. Er zal nog heel veel moeten worden gesproken voordat de wereld overtuigd is van deze holistische aanpak.

De overgrote meerderheid van de afgevaardigden heeft echter toegezegd zich te zullen inzetten voor de bestrijding en uitbanning van natuurcriminaliteit. Daarbij zal vooral worden ingezet op een goede naleving van internationale overeenkomsten en wetten, en prioritering van effectieve handhavingsmaatregelen.

En langzaam maar zeker dringt bij steeds meer mensen het besef door dat dieren sociale wezens met gevoel zijn, die een dergelijk wreed lot niet verdienen.

Veel afgevaardigden noemden de oprichting van UNEA een historische doorbraak, die ervoor zal zorgen dat de wereldgemeenschap zich serieus zal gaan inzetten voor het bereiken van ecologische duurzaamheid en een harmonieuze samenleving van mens en natuur.

Maar als we van die mooie theorie iets terug willen zien in de praktijk, zal de UNEA moeten bewijzen meer te zijn dan weer een hoop mooie woorden. Alle regeringen moeten direct hun gedane toezeggingen omzetten in heldere, vergaande en effectieve maatregelen.

Alleen dan kunnen we met trots terugkijken op deze eerste vergadering van de United Nations Environmental Assembly als een echt historisch moment, waarop een belangrijke aanzet werd gegeven naar een betere wereld voor mens en dier.

--PP

Lees meer over IFAW's werk op het gebied van wetgeving en beleid op onze pagina hierover.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie