Een belangrijke stap in de goede richting voor olifanten

Een belangrijke stap in de goede richting voor olifanten

Dat bedreigde diersoorten niet, of in beperkte hoeveelheden, internationaal verhandeld mogen worden is geregeld in het CITES-verdrag. Bijna alle landen in de wereld hebben zich aangesloten bij dit belangrijke verdrag van de Verenigde Naties. Eens in de twee tot drie jaar komen al deze ‘CITES-landen’ samen om te bespreken welke dieren meer of misschien wel minder bescherming nodig hebben. Zo werd tijdens de conferentie in 1989 besloten de internationale handel in ivoor van alle olifanten te verbieden. In de twintig jaar daarvoor waren honderdduizenden olifanten afgeslacht door ivoorstropers. Dit illegale ivoor werd vervolgens witgewassen in de stroom legaal ivoor uit Afrika. Doordat de legale stroom ivoor in 1989 ophield, droogde ook de markt voor illegaal ivoor op. In de jaren daarna begonnen olifantenpopulaties zich te herstellen. Succes!

Lang heeft de loftrompet van de olifant echter niet mogen klinken. Afrikaanse landen gingen de slagtanden van dood gevonden olifanten verzamelen en al snel hadden ze vele tonnen ivoor op voorraad. De druk om deze ivoorvoorraden te verkopen groeide en in 1999 werd tijdens de CITES-conferentie in Harare (Zimbabwe) besloten een hoeveelheid ivoor uit Zuidelijk Afrika te verkopen. Dit werd een experimentele verkoop genoemd. De druk van Afrikaanse landen met relatief veel olifanten bleef echter groeien. In 2007 haalde de Nederlandse regering de CITES-conferentie naar Den Haag. Tijdens deze conferentie werden nieuwe ivoorvoorstellen besproken. Als gastland wilde de Nederlandse regering een brug slaan tussen de voor- en tegenstanders van deze voorstellen. Daarbij stuurde de minister aan op ivoorverkopen onder strikte voorwaarden. Zo geschiedde. 102 ton ivoor werd verkocht door Botswana, Zuid-Afrika, Zimbabwe en Namibië aan China en Japan. Het IFAW was hier fel op tegen en waarschuwde voor een nieuwe golf van stroperij. Niemand, ook het IFAW niet, kon toen bevroedden wat er de jaren daarna zou gaan gebeuren. Doordat de prijs van ivoor op de Chinese markt in een paar jaar tijd boven de 2000 US Dollar uit is gestegen is de stroperij van olifanten wederom gigantisch gegroeid. Jaarlijks worden duizenden olifanten afgeslacht. De “killing fields” van de jaren 70 en 80 zijn weer terug. Vooral in China is, mede door de legale verkoop in 2007, een onverzadigbare markt ontstaan voor “het witte goud”. De seinen staan weer volledig op rood, voornamelijk voor de olifanten in west en centraal Afrika.

De oplossing van het huidige probleem is erg moeilijk. Naast betere antistroperij maatregelen in Afrika is het vooral van belang de vraag naar ivoor in China te beteugelen. Het bereiken van dit doel is zeer zeker niet geholpen bij het toelaten van legale partijen ivoor op een markt met steeds meer rijke Chinezen. Daardoor wordt een lokale economie rondom ivoor gecreëerd en dat werkt aanzuigend voor het binnensmokkelen van illegaal ivoor. In dat opzicht is de verkoop in 2007 een slechte zet gebleken. Gelukkig ziet de Nederlandse regering dit nu ook in. Na intensief campagne voeren bereikten we gisteren een belangrijke mijlpaal. Demissionair Staatssecretaris Bleker verkondigde in de Tweede Kamer dat Nederland niet langer achter eenmalige ivoorverkopen staat. Wat voor verkoopvoorstellen er ook komen tijdens de volgende CITES-conferentie (Bangkok, 2013), de Nederlandse afvaardiging zal zich actief inzetten om deze ivoorvoorstellen van tafel te vegen. Laten we hopen dat veel andere landen het goede voorbeeld van Nederland zullen volgen!

Rikkert Reijnen

Reacties: 20

 
Anonymous
5 years ago

Demissionair staatssecretaris ? En in 2013 zal een Nederlandse afvaardiging tegen de eenmalige ivoorverkoop stemmen? Ik hoop het met alle hoop die ik maar kan hebben!
Na dat 'gepamper' van Nederland,zogenaamd om ''een brug te slaan..." enz. heeft dit enkel voor zoveel olifanten enorme ellende betekend!
Dit moet gewoon, zonder meer stoppen!
En die Chinezen - en niet enkel zij! - met hun walgelijk destructieve mentaliteit moeten eens goed worden aangepakt en duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn van dit zieke gedrag.
Overigens hebben ze van 'mens-waarde' niet het volle benul, en ook niet van 'dier-waarde', dat is het trieste.
Maar elke stap, elke aktie is belangrijk, en in ieder geval is dit toch een succes te noemen; als niemand iets onderneemt, verandert er nooit iets, hulde aan Rikkert!
Anne

 
Anonymous
5 years ago

Geweldig de inzet die de IFAW doet netzo als WSPA ben ik ook donateur van
ga zo door

groet Mildred

 
Anonymous
5 years ago

Hulde! Ik heb veel bewondering voor mensen die zich zo inzetten voor de dieren!
Het minste wat ik kan bijdragen is ondersteunen middels donaties en petities.

 
Anonymous
5 years ago

Super!!! ^^

 
Anonymous
5 years ago

zelfsprekkend - NEE tegen de legale of illegale ivoorhandel !

Vladimir Borodin

 
Anonymous
5 years ago

Geweldig! Gefeliciteerd!
Een mooi begin. Nu de rest nog.

 
Anonymous
5 years ago

We mogen blij zijn dat er mensen als Rikkert zijn die opkomen voor de dieren!! Dieren hebben zelf helaas geen stem en kunnen niet voor zichzelf opkomen. Enorm bedankt voor al je inzet Rikkert!!

 
Anonymous
5 years ago

Geweldig!!!, de aanhouder wint!

 
Anonymous
5 years ago

Ik werk zelf in de safari industry in South Luangwa. Daarbij ben ik vrijwilliger conservationist, wat inhoud dat ik betrokken ben bij anti stroperij. Ik merk dat de vraag naar ivoor aan het toenemen is want in het Luangwa gebied wordt meer en meer op de olifant gejaagd (gestroopt). Niet zo zeer in het toeristen gebied want daar is de sociale controle hoger dan in de randgebieden van de Nationale parken. Waar ik zit met mijn lodge zijn de olifanten relaxed en lopen ze pal naast de safari auto. Buiten de toeristische gebieden zijn de olifant een stuk agressiever vanwege stroperij wat ervoor zorgt dat er meer menselijke slachtoffers vallen, vooral onder de lokale boeren, die hun gewassen willen beschermen.
Stroperij is moeilijk tegen te gaan, maar het is uiterst belangrijk om hier tegen te vechten. Stroperij mag mensen niet lonen, niet voor de commerciele handelaars als voor de lokale stroper die zijn gezin moet onderhouden.
Stropers kan je stoppen door een harde aanpak en zware straffen. Hiervoor heb je een gedreven team nodig die anti stroop tochten uitvoeren. Gebrek aan geld is vaak de oorzaak dat dit soort projecten niet goed worden uitgevoerd. Daarbij is educatie belangrijk, vooral voor de jongeren.De lokale bevolking moet het besef krijgen dat wildlife en natuur op de lange termijn een inkomstenbron (toerisme) voor het land is waardoor heel veel gezinnen kunnen rondkomen.
De commerciele opdrachtgevers is een moeilijker verhaal aangezien daar vaak overheid zelf bij betrokken is, en 'politiek onschendbaar' zijn. Hiervoor is lobbyen van belangrijke instanties als WWF, IFAW, Cites. Niet alleen in Afrika (aanbod) maar vooral in Aziatische landen (vraag).
Afrikaanse leiders zijn moeilijk te overtuigen dat het beschermen van hun 'natuurlijke schatten' aan natuur op lange termijn veel economische voordelen heeft voor het land. Veel Ambtenaren met een hogere functie proberen op korte termijn veel geld te scoren en houden corruptie in stand. Zoals de meeste mensen weten is erg nog steeds heel veel armoede in veel Afrikaanse landen dus wanneer er een Chinees je kantoor binnen stapt met een koffertje vol met USD biljetten dan is het niet moeilijk om een exportlijn voor illegaal ivoor op te zetten.
South Luangwa is een van de mooiste safari gebieden in Zuidelijk Afrika, ooit met de hoogste populatie zwarte neushoorns, zo'n 5000 dieren. De laatste neushoorn is in de jaren tachtig uit de bush van South Luangwa geschoten. Dit is een voorbeeld hoe kwetsbaar de natuur is als mensen vrij spel krijgen. Export van ivoor en andere producten van beschermde dieren moet verboden blijven. Opsporingsmethoden moeten verbeterd en uitgebreid worden en straffen moeten omhoog. Helaas is dit de enige mannier.
Er zijn heel veel goede instanties wereldwijd die zich voor dit soort doelen inzetten en die financiele middelen nodig hebben. Altijd de collecte bus die meer vraagt en minder krijgt vooral in deze crisis periode. Het blijft een cliche verhaal maar steun, of het om een handtekening gaat of geld, blijft erg belangrijk voor het behoudt van natuur en wilde dieren.
Greetz, Peter Geraerdts (South Luangwa conservation society)

 
Anonymous
5 years ago

IFAW medewerkers en Rikkert Reijen,

Wat een goed nieuws, bedankt voor jullie inzet en doorzettingsvermogen, want dat heb je wel nodig met dit soort acties!
En wat is er nodig om Japan en China te overtuigen tot stoppen van zoveel onnodig dierenleed!
Rijkdom speelt inderdaad een grote rol,maar ook het bijgeloof ( werking van zogenaamde medicijnen ) van produkten die afkomstig zijn van diverse bedreigde diersoorten.
Hoe kan je deze mensen bereiken tot ander inzicht!
Ik blijf jullie in ieder geval volgen en steunen.
Groet, Ivonne de Rijk.

Post a comment

Deskundigen

Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
James Isiche, Regiodirecteur Oost-Afrika
Regiodirecteur Oost-Afrika
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie