Duitsland komt in actie en zegt betere bescherming voor olifanten toe

De trein rijdt precies op tijd Berlijn Centraal Station binnen.

Door het zware glas van het dak zie ik de Rijksdag met de koepel waarin het parlement vergadert.  Zelfs lopend ben ik nog stipt op tijd voor mijn afspraak. Ik wil met politici van verschillende politieke partijen in gesprek gaan over olifanten, over de zeer bedreigende situatie voor olifanten in vele Afrikaanse landen, over de grote aantallen olifanten die door onverzadigbare ivoorstropers worden afgeslacht, en over de noodzaak om zo snel mogelijk iets te doen voor hun bescherming. Ook wil ik het hebben over de voortrekkersrol die Duitsland daarbij zou kunnen vervullen.

Met deze gesprekken wil ik bereiken, dat de Duitse Bondsdag met steun van zoveel mogelijk politieke partijen een resolutie aanneemt die de regering verplicht tot het nemen van concrete maatregelen en stappen om olifanten te beschermen. Daar zal heel wat overredingskracht voor nodig zijn want veel politici hebben duidelijk geen idee van de ernst van de situatie op dit moment en van de enorme toename van stropersactiviteiten.

Daarom maak ik ze deelgenoot van de ervaringen en verslagen van mijn collega Céline Sissler-Bienvenu. Céline is directeur van IFAW Frankrijk en geeft leiding aan projecten in West- en Midden-Afrika.

Eerder dit jaar kwam zij met een indringend relaas over het bloedbad dat in Kameroen onder olifanten is aangericht: In Bouba Njida National Park hebben stropers in slechts enkele weken tijd ongeveer 650 olifanten afgeslacht. Ik confronteer hen met cijfers over partijen illegaal ivoor die de laatste tijd in beslag zijn genomen en vertel ze over de obstakels waarmee sommige Afrikaanse landen worden geconfronteerd bij hun pogingen de olifanten die er nog zijn, te beschermen.  

Ook moet ik de wijdverbreide misvatting bijstellen, dat er in sommige gebieden een overschot aan olifanten zou zijn, wat het afschieten van dieren zou rechtvaardigen.

Nu is het tijd om terug te blikken: mijn woorden hebben hun uitwerking niet gemist en ook de media berichtten regelmatig over steeds frequenter voorkomende slachtingen door stropers en omvangrijke ivoorvangsten. Er is schot in de zaak gekomen!

Eind november zagen we het resultaat van onze inspanningen: de Bondsdag nam unaniem een door meerdere partijen ingebrachte resolutie aan, die de regering ertoe verplicht zich in te zetten voor meer bescherming voor olifanten.

Dit houdt onder andere in, dat de Duitse overheid Afrikaanse landen gaat helpen olifantenpopulaties te beschermen en de strijd met stropers en ivoorsmokkelaars aan te gaan. Duitsland zal ook moeten gaan participeren in internationale operaties, onder meer in samenwerking met Europol en Interpol, om de controle op de naleving in (vooral) doorgangs- en bestemmingslanden te verbeteren. Dit zijn belangrijke onderdelen van de resolutie.

Daarnaast zal de regering projecten moeten gaan steunen die op de bescherming van leefgebieden zijn gericht.

Met de breed gedragen resolutie wordt aan de andere EU-lidstaten een krachtig signaal afgegeven, dat we één front moeten vormen om olifanten betere bescherming te bieden.

Dit is des te meer van belang, omdat in maart 2013 tijdens de CITES-conferentie cruciale beslissingen over olifanten zullen worden genomen. 

Jammer genoeg wilden de regerende coalitiepartijen CDU/CSU (Christen-democraten) en FDP (liberaal-democraten) niet in de resolutie laten opnemen, dat men zich tegen voorstellen voor de verkoop van bestaande voorraden ivoor teweer zal stellen. Er zijn namelijk Afrikaanse landen die hier tijdens de komende CITES-conferentie een verzoek zullen willen indienen.

En dat is jammer.

Laten we hopen dat geen enkel land zo'n verzoek tijdens de conferentie indient. En dat er, als er dan toch zo'n verzoek komt, een overweldigende meerderheid tegen blijkt te zijn.

Daarom moet de Duitse regering zich de komende maanden niet alleen binnen de EU sterk maken voor deze kwestie, maar ook tijdens de CITES-conferentie in maart 2013.

--RK

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime