Denk internationaal, begin lokaal: top sluit 'maatschappelijke overeenkomst' tussen parken en NGO's voor de bescherming van olifanten

Kenya

De Giants Club Summit vorige week en de historische ivoorverbranding afgelopen weekend zijn een indrukwekkend toonbeeld van solidariteit met de internationale strijd voor bescherming van de olifant tegen de snel om zich heen grijpende stroperijcrisis. Ik had de eer als NGO-afgevaardigde de top te mogen bijwonen, en getuige te zijn van de verbranding van 105 ton ivoor in de dagen erna.

Maar in de strijd voor behoud van de soort is er één onmisbare factor waar het IFAW en onze mede-NGO's niet omheen kunnen: de lokale gemeenschap.

Eén van onze belangrijkste uitgangspunten is samenwerking met lokale gemeenschappen, om inzicht te krijgen in de problemen waar zij in de praktijk mee worstelen. Geheel in lijn daarmee hadden we gisteren een vergadering met de Kenya Wildlife Conservation Alliance of Kenya (KWCA) en de Conservation Alliance of Kenya (CAK). We bespraken hoe cruciaal een betere ondersteuning van de gemeenschap is voor het behoud van open ruimte voor wilde dieren, vermindering van conflicten tussen mensen en wilde dieren, en beëindiging van de illegale handel in wilde dieren.

We moeten ervoor zorgen dat de stem van gemeenschappen binnen de internationale dialoog gehoord wordt.

En er is inzicht nodig in de manier waarop lokale gemeenschappen, en met name gemeenschappen die het dichtst in de nabijheid van wilde dieren leven, internationale en nationale inspanningen kunnen ondersteunen.

Waarom? Het IFAW is van mening dat gemeenschappen de sleutel vormen als het gaat om het behoud van wilde diersoorten.

Op de top waren traditionele leiders, gemeenschapsleiders, leiders van natuurparken en natuurbeschermers uit verschillende regio's en beschermde gebieden bijeen om het inzicht te verbeteren in:

  • lokale en traditionele perspectieven die mens en milieu aan elkaar koppelen,
  • gemeenschapsrechten ten aanzien van natuurlijke hulpbronnen,
  • behoud van ruimte door middel van natuurparken en
  • wettelijke en beleidsmatige kaders.

We hebben lokale gemeenschappen nodig om actuele trends in wildlifecriminaliteit in kaart te brengen en de illegale handel in wilde dieren aan te pakken. Alleen door samenwerking kunnen we een vreedzaam samenleven van mens en dier bevorderen en alternatieve inkomstenbronnen bespreekbaar maken die gemeenschappen laten profiteren en tegelijk de kosten van leven in de nabijheid van wilde dieren beperken.

En het resultaat van de vergadering? De totstandkoming van een 'maatschappelijke overeenkomst' die gemeenschappen oproept het natuurlijk erfgoed van Kenia opnieuw te omarmen en te beschermen.

Medewerkers van de KWCA werkten deze maatschappelijke overeenkomst uit, met de dialoog die tijdens de vergadering tot stand is gekomen als uitgangspunt. Een ouderling van de Massaï overhandigde een symbolische overeenkomst aan kabinetssecretaris Judi Wakhungu van het ministerie van Milieu, Natuurlijke hulpbronnen en Regionale Ontwikkelingsautoriteiten. Wakhungu zal de overeenkomst vervolgens op de Giants Club Summit overhandigen aan president Kenyatta.

De belofte in deze overeenkomst is geen loze toezegging: "Ik zal je niet in de steek laten, ik zal je niet vergeten, ik sta naast je." Niet alleen regeringen, maar mensen in heel Afrika - van alle politieke, culturele en religieuze gezindten - moeten zich samen achter deze belofte aan de olifanten scharen.

Naast de vergadering hielden we ook een receptie, waarop we ons grensverleggende tenBoma project presenteerden aan de gemeenschap en de leiders van NGO's die deze week hier in Nairobi zijn, en het project mogelijk nog niet kennen.

Daarnaast had ik, samen met collega's James Isiche en Vivek Menon, de eer om een aantal enorme slagtanden vanuit de opslag van de Keniaanse overheid over te brengen naar de verbrandingslocatie. De verbranding is, onder strenge bewaking, toegankelijk voor het publiek.

De enorme stapels slagtanden zijn overweldigend. Het is een aanblik die somber stemt, en nooit went. Zelfs niet als je, zoals ik, bij andere evenementen al eerder grote hoeveelheden ivoor van dode olifanten bij elkaar hebt gezien.

Het nationale imago en de economie van Kenia zijn afhankelijk van het werk van de gemeenschappen die de bouwstenen van het land vormen. Zonder deze gemeenschappen zou er geen Kenia zijn.

En tenzij we allemaal de handen ineen slaan om de wijdverbreide stroperijcrisis aan te pakken, zijn er straks geen olifanten meer.

--AD

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime