Bescherming van een van de meest verhandelde vogels op CITES

Doordat grijze roodstaartpapegaaien veel verkocht worden als huisdier en hun leefgebied erg versnipperd is, worden de populaties die door heel Afrika in het wild leven steeds kleiner. Foto: © Pond 5/Panu RuangjanSommige mensen beschouwen de grijze roodstaartpapegaai – met zijn bijzondere vermogen om te kunnen praten en de witte kleur rond zijn ogen die overgaat in een matgrijs verenkleed – als een heel gewoon huisdier. De internationale handel vormt echter een groot gevaar voor deze papegaai: het dier is wereldwijd de op twee na meest verhandelde wilde vogelsoort.

Al in 1981 werd de grijze roodstaartpapegaai opgenomen in Bijlage II van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) vanwege de mogelijk negatieve impact van de commerciële handel op de toen levende wilde populatie. Ondanks die bescherming hebben vele onderzoeken, het meest recent in 2014, aangetoond dat er nog altijd sprake is van veelal niet-duurzame handel.

In sommige gebieden is de populatie grijze roodstaartpapegaaien met 50 tot 90 procent gedaald. Met name in de landen Angola, Benin, Burundi, Ivoorkust, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Nigeria, Kenia, Rwanda, Tanzania en Togo zijn nog erg weinig roodstaartpapegaaien over.

Biologisch gezien zijn deze papegaaien erg kwetsbaar vanwege hun trage voortplanting. Gemiddeld leggen ze drie tot vijf eieren per jaar in de holtes van grote bomen, maar daarvan overleven uiteindelijk maar een of twee jonge vogels. Als gevolg van deze broedgewoonten en hun sociale gedrag waardoor ze geliefd zijn als huisdier, zijn de kuikens een gemakkelijke prooi voor handelaren, die hen uit het nest weghalen en vervolgens verkopen als huisdier.

Het wordt tijd dat CITES de grijze roodstaartpapegaai verplaatst naar Bijlage I en daarmee beschermt tegen de niet-duurzame commerciële handel waardoor de vogel al enkele decennia bedreigd wordt.

Het voorstel is ingediend door de zeven Afrikaanse landen Angola, Tsjaad, Gabon, Guinee, Nigeria, Senegal en Togo, en daarnaast ook door de Europese Unie en de Verenigde Staten. Negen andere Afrikaanse landen steunen het voorstel, namelijk Burundi, Ivoorkust, Ghana, Guinee-Bissau, Liberia, Niger, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

Het IFAW wil lidstaten aansporen zich in te zetten voor meer bescherming voor de grijze roodstaartpapegaai en STEUNT daarom het voorstel van de landen om de vogelsoort van Bijlage II te verplaatsen naar Bijlage I van CITES.

--KA

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime