Allereerste Born to be Wild wildlife-training in Marokko

In Marokko, het land van de bedreigde berberaap, vond afgelopen week het eerste wapenfeit van het Born to be Wild project plaats. Veertig deelnemers, waaronder ambtenaren van de Marokkaanse douane- en veterinaire dienst, quarantainemedewerkers en medewerkers van Natuurbeheer en Landbouw, volgden een speciale vijfdaagse wild-life training.
De training is onderdeel van het Born to be Wild- project, een initiatief van Stichting AAP dat volledig wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. Het programma in Marokko wordt mede uitgevoerd door het IFAW.

Marokko staat wereldwijd bekend om zijn betoverende natuurschoon en grote diversiteit aan wilde dieren. Verder speelt het land een grote rol bij belangrijke inspanningen om de smokkel van wilde dieren naar Europa te blokkeren. De training helpt handhavingsautoriteiten de noodzakelijke kennis, ervaring en vaardigheden te vergaren om deze illegale handel in wilde dieren effectief te bestrijden Dit gebeurt onder meer door de communicatie tussen handhavingsinstanties via bestaande mechanismen te stimuleren. Zo moet het in de toekomst gemakkelijker worden om illegale producten van wilde- en gesmokkelde dieren op te sporen en tegen te houden voordat ze de grens passeren.

De vijfdaagse training werd ingeleid door de Marokkaanse secretaris-generaal van de HCEFLCD (Hoge Commissaris voor Water, Bos en de strijd tegen Woestijnvorming) Abderrahim Houmy en IFAW’s president-directeur Azzedine Downes. Tijdens de training passeerden een gevarieerd aanbod van onderwerpen de revue, zoals (inter)nationale wetgeving en informatie over nationale procedures inclusief de afgifte van vergunningen, de omgang met in beslag genomen soorten, veel verhandelde soorten tussen Noord-Afrika en Europa, en de obstakels bij de bestrijding van wildlife-smokkel in de regio. Deelnemers kregen een praktische training en maakten in oefeningen kennis met verschillende instrumenten voor het identificeren van soorten.

Tijdens de opening prees Azzedine de opzet van het programma: “Deze samenwerking tussen de HCEFLCD en het IFAW is van groot belang, aangezien wildlife-crime is uitgegroeid tot een ernstige bedreiging voor de veiligheid, de economie, de natuurlijke hulpbronnen en het culturele erfgoed van veel landen en regio's. Wij hebben al lang geleden ingezien hoe complex de handel in wilde dieren in elkaar zit. Daarom hebben we hard gewerkt om instantie-overschrijdende samenwerkingsnetwerken te stimuleren en te steunen, die kunnen worden ingezet om deze vorm van criminaliteit in al zijn facetten te bestrijden.”

Algemeen directeur David van Gennep van AAP, als beneficiant van de Postcode Loterij verantwoordelijk voor de uitvoering van Born to be Wild, is meer dan blij met de succesvolle kick-off van het project: “IFAW heeft in Marokko fantastisch werk verricht! Niet alleen met de invulling en uitvoering van de training, maar ook in de samenwerking  met de Marokkaanse autoriteiten, met wie een bloeiende relatie is opgebouwd. Een breed scala aan activiteiten en verschillende internationale expertise komen in dit project samen. Dit is co-creatie in optima forma en daar zijn we trots op! ”

De wilde populatie van de berberaap is sterk afgenomen door de illegale vangst van jonge apen, die over de hele wereld als huisdier worden verkocht. De berberaap staat als bedreigde soort op de Rode lijst van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) en is opgenomen in bijlage I van CITES (Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Dieren en Planten). Marokko beschouwt het CITES-verdrag als een effectief middel om soorten te behoeden voor uitsterving en was op 16 oktober 1975 één van de eerste landen die het verdrag ondertekenden. In 2015 vaardigde het land wetten en decreten uit om richtlijnen van CITES in eigen land door te voeren. Eén van de 162 onder CITES beschermde soorten is de berberaap.

--EM

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime