Advies Europese Commissie: geen export meer van onbewerkt ivoor

Slagtanden en bewerkt ivoor in Europa

Het besluit was al aangekondigd in het Europees Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren. Het betekent een belangrijke stap vooruit voor de Europese Unie, die recent nog door de Chinese missie werd opgeroepen robuustere maatregelen te nemen voor bestrijding van de illegale ivoorhandel. De Europese Commissie verleent ook financiële steun ten bedrage van 2,25 miljoen euro aan het secretariaat van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Dieren en Planten (CITES) om de op de conferentie van de partijen in oktober 2016 in Johannesburg overeengekomen besluiten te helpen uitvoeren.

In de aangenomen richtlijn wordt aanbevolen dat de EU-lidstaten vanaf 1 juli 2017 geen uitvoerdocumenten voor onbewerkt ivoor meer afgeven. Daarbij gelden uitzonderingen voor onbewerkt ivoor voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden, zoals museumcollecties. Voor de wederuitvoer van ivoor naar China en de VS kunnen nog extra beperkingen/controles gelden, aangezien deze landen striktere regels hanteren.

Volgens de Commissie wordt met het aannemen van de richtlijn voor de ivoorhandel gehoor gegeven aan oproepen van het Europees Parlement en de Europese burgers. De Commissie heeft bovendien aangekondigd dat ze de komende maanden gegevens zal verzamelen en de belanghebbende partijen en het publiek zal raadplegen om na te gaan of de handel in ivoor verder moet worden beperkt. Intussen heeft de Commissie ook een richtlijn gepubliceerd over de definitie van ‘bewerkte specimens’, dat simpelweg als basis moet dienen om na te gaan of de voor meerdere producten geldende definitie voor ‘bewerkte specimens’, ook kan worden toegepast op ivoor.

Op dit moment mogen bewerkte voorwerpen die voor 1976 zijn verworven, worden uitgevoerd met een speciaal certificaat; de bewijslast ligt in dit geval bij de uitvoerende persoon. Bij het ontbreken van dit bewijs zal de uitvoerende lidstaat geen uitvoerdocument afgeven. Voorwerpen die voor 1947 zijn vervaardigd, worden als ‘antiek’ aangemerkt en behoeven geen certificaat, mits de leeftijd van het betreffende voorwerp kan worden aangetoond.

Het IFAW is van mening dat olifantenstroperij en ivoorsmokkel niet zullen stoppen zo lang de legale verkoop van ivoor blijft bestaan, en roept daarom op tot verdere restricties, ook voor bewerkt ivoor. Uit een analyse van de uitvoergegevens voor olifantenivoor en ivoorproducten voor de periode 2006 tot 2015 in de handelsdatabase van CITES komt de EU naar voren als de grootste exporteur van ivoren voorwerpen. De grootste importeurs zijn China en Hongkong en uit de analyse blijkt verder dat de export van ivoor vanuit de EU de afgelopen jaren fors is gestegen. Cijfers van de regering van Hongkong bevestigen de forse stijging van de import van bewerkte ivoren voorwerpen vanuit de EU: van 1.572 stuks in 2014 naar 10.761 stuks in 2015. Verder ontbreken bij bewerkt ivoor vaak de vereiste documenten en bestaat het vermoeden dat nieuwer ivoor mogelijk zijn weg vindt naar de Europese markt.

Het IFAW heeft samengewerkt met andere NGO's in Europa en regelmatig contact onderhouden met de Commissie om gegevens en relevante informatie te verstrekken ter ondersteuning van dit besluit. Dit zal het IFAW ook de komende maanden blijven doen, om meer bewijzen aan te dragen en bij de Commissie aan te dringen op verdere restricties middels een consistent, verplicht en permanent verbod op alle vormen van wederuitvoer van ivoor.

--EP

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime