Kate Moore

Kate Moore

Hoofd programmering Lilongwe Wildlife Trust

Kate werkt al sinds 2009 voor de Lilongwe Wildlife Trust. Zij is verantwoordelijk voor de projecten die steun voor de Trust moeten genereren en werkt samen met diverse partners, waaronder publieke en particuliere organisaties. Daarnaast houdt ze toezicht op de ontwikkeling van de programma’s, marketingactiviteiten en  communicatie. 

Hiervoor was ze 10 jaar actief in het Verenigd Koninkrijk  op het gebied van marketing en projectmanagement  voor particuliere organisaties en de non-profit sector. 

De Lilongwe Wildlife Trust (www.lilongwewildlife.org) is een dierenwelzijns- en natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van wilde dieren en hun leefgebieden in Malawi.   

Related blog posts