Tracy Bain

Tracy Bain

Programmamedewerkster Wildlife Criminaliteit

Tracy Bain is medewerkster van het programma Wildlife criminaliteit, dat vanuit ons hoofdkantoor wordt geleid. Samen met het internationale team ontwikkelt ze projecten gericht tegen de illegale handel in wilde dieren in herkomst-, doorvoer- en consumentenlanden over de hele wereld en assisteert ze bij de uitvoering en evaluatie daarvan. Voordat ze het IFAW kwam versterken, werkte Tracy als biologe in Californië, waar ze onderzoek deed naar koppelingen tussen leefgebieden en de ontwikkeling van veilige trekroutes voor kwetsbare en bedreigde soorten. Tracy behaalde een M.S. in Conservation Biology aan Sonoma State University en een B.S. in Wildlife Biology aan Ohio University.