Plenaire vergadering EU eensgezind tegen walvisjacht in Noorwegen

13 september 2017

Walvissen zijn indrukwekkende dieren. Al eeuwenlang spreken ze over de hele wereld tot de verbeelding van zeelieden, kinderen en toeristen en vormen ze de inspiratie voor talloze verhalen. Maar die eerbiedige bewondering wordt niet door iedereen gedeeld. In 1993 hervatte Noorwegen de commerciële walvisjacht op grond van een bezwaar tegen het moratorium van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC).

Tussen 1993 en 2016 doodden Noorse jagers bijna 12.400 dwergvinvissen - en dat is nog exclusief de vangsten van het seizoen 2017, die gelijkstonden aan twee keer de vangsten van Japan en IJsland bij elkaar. In februari van dit jaar werd bovendien bekendgemaakt dat Noorwegen zijn quota wilde verhogen naar 2.000 dwergvinvissen per jaar, ondanks het feit dat de binnenlandse vraag naar walvisproducten in Noorwegen is afgenomen. Dat was slechts een reden om op zoek te gaan naar nieuwe afzetmarkten. Bijvoorbeeld het gebruik van walvisvlees als voer in bontfokkerijen, en de ontwikkeling van voedingssupplementen en farmaceutische producten op basis van walvisolie.

Na vele jaren van bewustmaking en lobbyen zijn de ogen van het Europees Parlement geopend voor de urgentie van deze zaak. Het heeft een ontwerpresolutie gepresenteerd waarin Noorwegen wordt opgeroepen alle commerciële walvisjachtoperaties te staken en het moratorium van de IWC op de commerciële walvisjacht te accepteren. In de resolutie wordt tevens de EU opgeroepen alle mogelijke manieren te onderzoeken om “ervoor te zorgen dat niet langer wordt toegestaan dat walvisvlees op legale wijze door EU-havens wordt gevoerd, inclusief de aanbeveling van een verbod op dergelijke doorvoertransporten als uitzonderlijke maatregel.”

De EU geeft met deze resolutie haar standpunt ten opzichte van de wrede en onhoudbare walvisjacht, en roept de Raad en de Commissie op om, bij de komende IWC 67 vergaderingen een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de walvisjacht in te nemen dat minstens evenzeer uitgaat van het voorzorgsprincipe als het huidige gezamenlijke standpunt.

Het IFAW is tegen de commerciële walvisjacht, omdat deze inherent wreed is. Samen met andere dierenwelzijns- en natuurbeschermingsorganisaties hebben we het Europees Parlement een steunbrief gestuurd, waarin we onze instemming met de Resolutie hebben benadrukt. Noorwegen heeft bij vele gelegenheden de duurzaamheid van zijn vangsten onderstreept. Maar, zoals we in onze steunbrief ook hebben aangegeven, is het de IWC zelf nog altijd niet gelukt om een passende duurzame aanpak voor de walvisjacht te vinden. Dat is ook de reden waarom wij op het standpunt staan dat het op welke manier dan ook doden van walvisachtigen voor commerciële doeleinden, simpelweg onaanvaardbaar is.

De stemming van gisteren was een ondubbelzinnige boodschap aan het adres van Noorwegen. We hopen dat deze boodschap ter harte zal worden genomen en dat er een einde komt aan deze wrede praktijken. Tegelijkertijd is het ook een oproep aan het adres van de Commissie, om een einde te maken aan de doorvoer van walvisvlees door Europese havens. 

--EP

Deel dit artikel

Gerelateerde Content

Nieuws

‘Walvisspotten is in opkomst in Japan, zelfs nu er plannen zijn om de commerciële walvisjacht weer te hervatten’ Nieuwe gegevens tonen aan dat inwoners van Japan liever walvissen kijken dan eten.

Lees verder

Nieuws

Overleven in een geïndustrialiseerde oceaan; een historische soort aan de rand van de afgrond

Lees verder

Nieuws

Beach Cleanup Tour: Onderwaterlawaai bedreigt walvissen

Lees verder

zonder jouw steun kunnen wij ons werk niet doen. geef nu voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor dieren.

doneer nu

Unfortunately, the browser you use is outdated and does not allow you to display the site correctly. Please install any of the modern browsers, for example:

Google Chrome Firefox Safari