Wanneer zoekt het IFAW voor huisdieren een ander onderkomen buiten het eigen dorp of land/regio?

Het IFAW huisvest dieren het liefst binnen hun vertrouwde omgeving en kiest alleen in uitzonderlijke gevallen voor plaatsing elders. Voorwaarde daarbij is altijd dat zowel de omgeving waar het dier vandaan komt als de adopterende gemeenschap er beter van worden.

Het IFAW pakt dierenwelzijnsproblemen bij de wortel aan; als overplaatsing van dieren daar bevorderlijk voor is, dan doen we dat in het belang van de betrokken mensen en dieren en de omgeving waar het dier vandaan komt.

De adoptie van een dier met een bijzondere achtergrond kan weer nieuwe aanmeldingen opleveren van mensen die nooit eerder adoptie hadden overwogen. Vergelijkbare gevallen in het verleden hebben aangetoond dat voor adoptie overgeplaatste dieren niet simpelweg in de plaats komen van dieren uit een lokaal asiel.

Daar komt bij dat "interessante" dieren vaak een ambassadeursfunctie vervullen voor zwerfdieren en adoptie van nog meer asieldieren in de hand werken. Er zijn asiels in de VS die ons specifiek om dit soort dieren vragen, omdat ze meer belangstellenden naar hun asiel trekken, waardoor er uiteindelijk zelfs meer dieren worden geadopteerd dan er door ons worden overgedragen.