Europees parlement neemt resolutie over wildlife criminaliteit aan

The Resolution calls for not only the establishment of an Action Plan, but also a Trust Fund to support range states in their fight against wildlife traffickers and poachers.

Vandaag heeft het Europees Parlement een resolutie inzake wildlife-criminaliteit aangenomen, waarin de EU wordt opgeroepen om meer maatregelen te nemen tegen de illegale handel in producten van wilde dieren, zowel binnen als buiten de EU.

De resolutie volgt als reactie op een dramatische stijging in de activiteiten van ivoorstropers in de afgelopen jaren. De slachtingen die in ons natuurlijk erfgoed en onder de dieren worden aangericht, zijn ongekend in omvang. Voor veel producten van deze dieren wordt al meer betaald dan voor goud.

Waar ik vooral blij mee ben, is dat de resolutie aanspoort tot een Actieplan tegen de handel in wilde dieren – iets waar het IFAW al heel lang voor pleit – maar ook tot het oprichten van een trustfonds met voldoende middelen om de betrokken landen in hun strijd tegen smokkelaars en stropers te ondersteunen.

Actie binnen de EU

De resolutie is in de geest van een lang geleden door het IFAW gedane oproep om onverkort uitvoering te geven aan Aanbeveling 2007/425/EG van de Commissie. In deze aanbeveling worden maatregelen genoemd, die tot effectieve controle op de handel in bedreigde diersoorten binnen de EU moeten leiden. Er wordt onder meer gepleit voor nationale actieplannen, strengere straffen, het beschikbaar stellen van meer middelen, en training van handhavings- en opsporingsambtenaren en de betrokken juridische instanties.

Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat de wetgeving van de afzonderlijke lidstaten tekortschiet en dat er te weinig mogelijkheden zijn om zwarthandelaren te vervolgen en veroordelen. In maart 2013 werden in Ierland twee mannen die in neushoornhoorn handelden, elk beboet met slechts 500 euro voor het smokkelen van acht hoorns met een totale geschatte waarde op de zwarte markt van 500.000 euro. In verhouding tot zo’n ernstig vergrijp is die boete natuurlijk schandalig laag.

Internationale actie EU

Het rapport roept de EU met name op om de ontwikkeling en implementatie van netwerken voor wetshandhaving te steunen, zoals bijvoorbeeld het netwerk in de Hoorn van Afrika waaraan het IFAW momenteel steun geeft. Ook pleit het rapport voor meer diplomatieke steun om vast te stellen op welke gebieden de EU zou kunnen samenwerken met Afrikaanse landen, maar ook met partners als de VS, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de handelsovereenkomsten van dat land.

Illegale handel via internet

Het Parlement geeft ook haar volledige steun aan het IFAW/INTERPOL rapport, Project Web, dat verslag doet van een onderzoek naar de online handel in ivoor. Tijdens deze controle, die in 10 landen werd uitgevoerd en twee weken duurde, werden veilingsites ontdekt waarop ivoor met een totale omvang van ongeveer 4500 kilo te koop werd aangeboden. Totale waarde: ca. 1,5 miljoen euro. Via deze resolutie roept het Parlement de Commissie op om aan alle in dit rapport gedane aanbevelingen uitvoering te geven.

Vervolgstappen

Het Europees Parlement heeft opnieuw laten zien, dat men de strijd tegen de illegale handel in wildlife en de maatregelen tegen stropers van harte steunt. De werkelijke macht is echter in handen van de afzonderlijke EU-lidstaten en de Europese Commissie.

In de komende maanden zullen belangrijke onderhandelingen plaatsvinden. Allereerst is er een topconferentie over wildlife crime in Londen, waarbij ook cruciale onderhandelingen over Europese financiële steun voor Afrika op de agenda staan. 

De mensen die deze onderhandelingen gaan voeren, zullen de aanbevelingen van het Europees Parlement moeten volgen en waarborgen, dat bedreigde diersoorten de bescherming krijgen die ze verdienen.

--SS

Lees hier het rapport van het IFAW en INTERPOL ‘Project Web’.

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie