Projecten

Geluidsoverlast onder water - wereldwijd

het leven onder water wordt gered door simpelweg het geluid zachter te zetten

Wij maken oceanen veiliger en gezonder zonder de inkomstenbronnen van de mensen die ervan afhankelijk zijn te ontregelen.

Bekijk hoe we dat doen
#SaveOurSeas

wij helpen landen realistisch beleid te ontwikkelen om de schade door onderwaterlawaai te verminderen.

probleem

Geluidsoverlast onder water klinkt misschien niet als het meest urgente probleem voor het leven in de oceanen. Toch is het niet alleen schadelijk, het kan zelfs dodelijk zijn.

Lawaai van scheepvaart, onderzoek naar olie en gas, trainingen met sonar door de marine en het bouwen van onder meer windmolenparken, overstemmen de natuurlijke geluiden in de zee. Hierdoor kunnen walvissen, dolfijnen en ander zeeleven minder goed communiceren, eten, zich voortplanten en overleven.

oplossing

Geluidsoverlast onder water en internationale handel gaan hand in hand. Daarom wilden we het probleem goed begrijpen en betere regelgeving ontwikkelen. In Europa bestaan in nationale wetgeving en in de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie al grenzen voor het aantal decibellen van onderwatergeluid.

We werken ook samen met scheepvaartbedrijven en het Milieucomité van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om over de hele wereld meer maatregelen te nemen.

De toegenomen geluidsoverlast in en op de oceanen is een bedreiging voor de dieren die daar leven.

Begrijp waarom
Onderwatergeluid verminderen
Impact

Lawaai door scheepvaart blijkt in de Stille Oceaan de laatste 40 jaar elk decennium te zijn verdubbeld. Door de toegenomen geluidsoverlast is de afstand waarop blauwe vinvissen met elkaar kunnen communiceren met 90% afgenomen.

Sonic Sea Trailer

zonder jouw steun kunnen wij ons werk niet doen. geef nu voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor dieren.


doneer nu

Geluidsoverlast onder water - wereldwijd

Wij maken oceanen veiliger en gezonder zonder de inkomstenbronnen van de mensen die ervan afhankelijk zijn te ontregelen.

Bekijk hoe we dat doen
#SaveOurSeas
Delen

Unfortunately, the browser you use is outdated and does not allow you to display the site correctly. Please install any of the modern browsers, for example:

Google Chrome Firefox Safari