Bedreigde valken weer uitgezet in Rusland

Het IFAW heeft in Rusland vijftien zeldzame valken terug in het wild uitgezet. De valken waren eerder op 13 september 2016 in beslag genomen op de Moskouse luchthaven Domodedovo. Het gaat om negen sakervalken en zes ernstig bedreigde giervalken, die door de douane werden ontdekt in een zending die onderweg was naar de Verenigde Arabische Emiraten. De smokkelaars probeerden de dieren de grens over te krijgen op grond van CITES-vergunningen (Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten). Het is echter verboden om wilde exemplaren van beide soorten Rusland uit te voeren.

In eerste instantie werden alle in beslag genomen roofvogels door de Moskouse regering ondergebracht op een tijdelijke opvanglocatie. Op deze locatie ontbraken echter de faciliteiten die nodig zijn om de dieren goed voor te bereiden op een terugkeer naar het wild.

Het IFAW stelde voor een aantal van de in beslag genomen vogels over te brengen naar het Wild Animal Rescue Centre (WARC), om ze daar te rehabiliteren en voor te bereiden op een leven in het wild.

Het IFAW werkt samen met het WARC voor de rehabilitatie en vrijlating van in beslag genomen valken, zodat de dieren terug kunnen naar de natuur. Een belangrijk doel van deze samenwerking is om de douane, handhavingsinstanties en natuurbeschermingsautoriteiten te ondersteunen bij de bestrijding van de smokkel van wilde dieren, die specifiek het voortbestaan van bedreigde soorten in gevaar brengt. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan soorten die zijn opgenomen in de bijlagen van CITES en in het Rode Boek van de Russische Federatie.

In de loop van de samenwerking van het IFAW met het WARC is al een groot aantal roofvogels terug in het wild uitgezet, waaronder 22 giervalken, 28 sakervalken en één slechtvalk.

Helaas is het in Rusland nog niet zo gebruikelijk om in beslag genomen valken terug uit te zetten. Veel vogels zijn al snel niet meer geschikt voor uitzetting, omdat ze worden opgevangen op locaties die niet de juiste faciliteiten bieden voor hun rehabilitatie. Het IFAW streeft ernaar om dit in heel Rusland te veranderen, zodat wilde dieren die uit de natuur zijn gehaald een kans krijgen om weer in het wild te worden uitgezet.

De rehabilitatie van valken en het vervoer van de dieren naar de uitzetlocaties vergen grote inspanningen. Dankzij de samenwerking van het IFAW en het WARC kunnen vijftien vogels nu de rest van hun leven in vrijheid doorbrengen in de wildernis van de Russische regio's Yamal en Altai.

-MV

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie