Wat is de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC)?

De IWC is het internationale orgaan dat verantwoordelijk is voor regulering van de walvisjacht en de bescherming van walvissen. Maar wat is nu precies de IWC en hoe werkt deze commissie?

Lidmaatschap en leiderschap
Het lidmaatschap van de IWC staat open voor elk land dat de afspraken van het Internationaal Verdrag ter Regulering van de Walvisvaart van 1946 ondertekent. De lidstaten, op dit moment in totaal 89, benoemen elk een eigen commissaris, die vaak wordt bijgestaan door deskundigen en adviseurs. De voorzitter en vice-voorzitter van de IWC worden door de commissarissen uit hun midden gekozen voor een periode van gewoonlijk drie jaar.

Stemmen
Elke lidstaat die zijn contributie heeft voldaan heeft één stem, ongeacht de omvang van de bevolking, de economische betekenis of de betrokkenheid van dat land bij de walvisjacht.

Niet-bindende resoluties over elk onderwerp met betrekking tot walvissen en de walvisjacht kunnen door de lidstaten met gewone meerderheid van voor- of tegenstemmen worden aangenomen of verworpen. Voor bindende besluiten (bijvoorbeeld opheffing van het huidige moratorium op de commerciële walvisjacht of het aanwijzen van een nieuw reservaat) is een driekwart meerderheid vereist.

Stemmen te koop

In een poging potentiële resoluties te manipuleren, koopt Japan actief stemmen en steun van een groot aantal landen. Door bondgenootschappen te sluiten, hoopt Japan een sterk blok van 'pro-walvisvaartlanden' om zich heen te verzamelen, dat groot genoeg is om bij alle toekomstige stemmingen van de IWC op basis van gewone meerderheid de doorslag te geven. Zelfs een aantal niet aan zee gelegen landen, zoals Mongolië, is toegetreden tot de IWC en stemt met Japan mee. Dit blok heeft er al voor gezorgd dat voorstellen voor het inrichten van meer walvisreservaten in de Zuidelijke Stille Oceaan en de Zuidelijke Atlantische Oceaan werden weggestemd.

Ter bestrijding van de corruptie werd tijdens de IWC van 2011 een voorstel aangenomen waarmee cash betalingen van lidmaatschapsgelden werden verboden en meer transparantie binnen de IWC werd geëist.