Het IFAW draagt bij aan onderzoek dat tot oplossingen moet leiden voor de volgende problemen:

Via werk op onderzoeksschepen en in nauw overleg met lokale gemeenschappen en de visserij-industrie zoeken we naar oplossingen om deze gevaren zoveel mogelijk te elimineren.

Geluidsoverlast onder water

Een kakofonie van door de mens veroorzaakte geluiden vervuilt de anders zo vredige onderwaterwereld van walvissen. Hierdoor wordt het voor walvissen moeilijker om te communiceren, zich voort te planten en te foerageren. In sommige situaties zijn ze niet in staat schepen waar te nemen en komen ze ermee in botsing. Voor noordkapers over de hele wereld is dit een van de belangrijkste doodsoorzaken.

Het IFAW is op vele terreinen zeer actief om geluidsoverlast op zee te bestrijden:

Een onafhankelijk panel van wetenschappers, waarin ook het IFAW vertegenwoordigd was, concludeerde in 2013 dat een massastranding van ca. 100 witlipdolfijnen die vijf jaar eerder in Madagaskar had plaatsgevonden, voornamelijk was veroorzaakt door een peilschip dat met een echolood aan het werk was. Niet lang na deze conclusie nam het Europees Parlement het besluit om voor seismisch onderwateronderzoek een milieueffectenrapportage verplicht te stellen, een maatregel die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het terugdringen van geluidsoverlast op zee.

In 2013 bleek uit nieuw geluidsonderzoek in het kader van het bio-akoestisch onderzoeksprogramma van Cornell University (een programma dat door Oceana en het IFAW werd gefinancierd), dat de toch al ernstig met uitsterven bedreigde noordkapers in de Noord-Atlantische kustwateren bij Virginia onder vuur dreigen te komen van luchtkanonnen die bij seismisch onderzoek worden gebruikt. Dit geluidsonderzoek is des te meer van belang nu de Amerikaanse overheid de inzet van luchtkanonnen overweegt om over zeer grote afstand – van Delaware tot Florida – met behulp van luchtkanonnen te gaan onderzoeken of zich onder de oceaanbodem olie- en gasvoorraden bevinden.

Onze factsheet over onderwatergeluid kunt u hier downloaden.

Botsingen met schepen

Het IFAW zet zich voortdurend in voor wetgeving om de snelheid van schepen aan banden te leggen. Ook hebben we programma’s ontwikkeld om het probleem onder de aandacht te brengen en technologie ontworpen die zeelieden moet helpen veilig te navigeren door wateren waarin zich walvispopulaties bevinden.

Verstrikking in visnetten

Over de hele wereld gebruiken beroepsvissers netten en lijnen om hun vangsten binnen te halen, met het risico dat ook walvissen, dolfijnen en bruinvissen daarin verstrikt raken. Vooral netten die door schepen zijn verloren of in zee zijn gedumpt vormen een gevaar voor migrerende walvissen. Ook al gebeurt dit dan zonder opzet, de gevolgen kunnen fataal zijn.

Het IFAW ondersteunt de volgende initiatieven:

  • Wetenschappelijk bepaalde vangstquota’s die voor de vissers optimale efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid waarborgen en een minimale kans op bijvangst van andere zeedieren opleveren.
  • Bevorderen van het gebruik van innovatief visgerei zoals zinklijnen of zwevende lijnen die minder gevaar voor verstrikking opleveren
  • Deskundigen inzetten om verstrikt geraakte walvissen te bevrijden

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren