Wat is CITES?

De Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) is een internationaal verdrag dat door 175 landen is ondertekend.

Het verdrag is bedoeld om een eind te maken aan de smokkel van wilde dieren en te voorkomen dat de legale internationale handel een bedreiging vormt voor wilde dieren en planten.

  • Op 3 maart 1973 werd het verdrag door 21 landen ondertekend, waarna CITES op 1 juli 1975 van kracht werd.
  • Onder CITES genieten ca. 5.000 diersoorten en 28.000 plantensoorten formeel bescherming.
  • Hoewel de bij CITES aangesloten landen wettelijk verplicht zijn uitvoering aan het CITES-verdrag te geven, treedt het verdrag niet in de plaats van nationale wetgeving. De aangesloten landen dienen hun nationale wetgeving aan te passen om uitvoering te kunnen geven aan de CITES-voorschriften.
  • CITES deelt dier- en plantensoorten in op basis van de mate waarin ze door de internationale handel worden bedreigd.
  • In sommige gevallen wordt alleen een ondersoort of een populatie binnen een bepaald geografisch gebied opgenomen: het kan dus zijn, dat een populatie dieren in slechts één land of in enkele landen als bedreigd erkend wordt, zoals olifanten in Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe en Namibië.