Internationale samenwerking bij de controle op smokkelaars en stropers is van cruciaal belang om soorten te beschermen die met uitroeiing worden bedreigd door op geld beluste mensen. Het IFAW wil in de strijd tegen de illegale handel in wildlife optimaal bijdragen aan effectieve controle en handhaving.

In de loop van 2015 heeft het IFAW samen met de Kenya Wildlife Service het raamwerk opgezet voor een innovatief project, dat de naam tenBoma kreeg. Een van de doelstellingen is het inrichten van een centrale verzamelplek voor informatie, die van nut kan zijn bij de strijd tegen wildlifecriminaliteit. Ook moet tenBoma gaan bijdragen aan de modernisering van operaties van de KWS tegen stropers, die het op neushoorns en olifanten gemunt hebben.

Als eerste niet-gouvernementele organisatie sloot het IFAW in 2013 een Memorandum van Overeenstemming met het Directoraat Milieuveiligheid van INTERPOL. Het IFAW werkt al sinds 2003 samen met INTERPOL, ’s werelds grootste internationale politieorganisatie.

Samen verzorgen we trainingen en workshops en voeren we operaties uit om de misdaadsyndicaten die betrokken zijn bij de smokkel van hoogwaardige levende dieren en producten van dode dieren, aan te pakken en te ontmantelen.

Daarnaast heeft het IFAW al meer dan 2900 douaniers en controleurs in bijna 40 landen opgeleid die levende dieren en illegale producten van wilde dieren moeten opsporen en onderscheppen voordat ze de grens over worden gesmokkeld.

Het IFAW verleent assistentie aan handhavingsinstanties via financiële steun aan onderzoek en operaties die op de afbraak van de binnenlandse markten voor illegale producten en internationale distributieketens zijn gericht. We geven ook steun aan de ontwikkeling van handhavingsnetwerken in kritieke regio’s.

In 2014 leverde het IFAW een bijdrage aan een baanbrekende operatie waarbij 28 landen van China tot Afrika betrokken waren en die gericht was tegen de stroperij en illegale handel in wildlife, onder de codenaam “Operatie Cobra II.” Er werden duizenden levende dieren en wildlifeproducten in beslag genomen en diverse leiders van criminele bendes werden gearresteerd.

In 2012 sloot het IFAW zich aan bij een gezamenlijk initiatief van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en een aantal publieke en particuliere instellingen in Ethiopië en Botswana ter voorbereiding op de ontwikkeling van een handhavingsnetwerk ter bescherming van wildlife in de Hoorn van Afrika en zuidelijk Afrika. Het was voor het eerst dat de landen in deze regio’s bijeenkwamen om afspraken te maken voor het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel in de strijd tegen de illegale handel in deze regio’s.

Daarnaast biedt het IFAW ondersteuning aan handhavingsinitiatieven door belangrijke informatie die ons vanuit het veld bereikt, te verzamelen en te verspreiden. Na een tip van het IFAW in december 2011 maakten Chinese handhavingsfunctionarissen een eind aan de verkoop van honderden flessen tijgerwijn en snijwerkjes van neushoornivoor op een met veel publiciteit omgeven veiling in Beijing.  

In 2012 lichtte ons kantoor in Frankrijk de internationale media in over het feit dat stropers in BoubaNjida Park in Kameroen in een paar weken tijd honderden olifanten hadden afgeslacht. Hierdoor zag de regering zich genoodzaakt het leger in te zetten om de stropers van nog meer moorden te weerhouden.

Het IFAW werkt intussen ook samen met onze mensen en netwerken in het veld om de autoriteiten te voorzien van betrouwbare informatie, die kan helpen voorkomen dat wilde dieren door stropers worden gedood en als handelswaar worden misbruikt.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.
tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren