Het IFAW voert voortdurend campagne om zowel individuele dieren als in het wild levende populaties en hun leefgebieden te beschermen door middel van internationale verdragen en in samenwerking met tal van andere organisaties, zoals:

We maken ons ook sterk voor een effectieve controle op de naleving van wetten en regels, onder andere door training van parkwachters, douaniers en opsporingsambtenaren.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.
tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren