Johannesburg: het IFAW levert zorg van levensbelang

In de stoffige sloppenwijken rond Johannesburg (Zuid-Afrika) hebben maar weinig huisdiereigenaren toegang tot veterinaire diensten. De kliniek, de voorlichting en het bereik van het Community Led Animal Welfare (CLAW) van het IFAW bieden betrokken, zorgvuldige en vooral consequente hulp aan de honden en katten van Johannesburg en aan hun eigenaren.

Het IFAW biedt diensten aan waar anderen dat niet kunnen

Van oudsher waren dierenklinieken en dierenzorg alleen te vinden in de voormalige ‘witte’ buitenwijken van Zuid-Afrika. Tegenwoordig heeft de regering te maken met humanitaire problemen als armoede, woningnood, onderwijs en HIV/AIDS en wordt er weinig geld vrijgemaakt voor dierenzorg en –welzijn.

Het CLAW-project van IFAW in Johannesburg begon in 1992 tijdens de nadagen van de apartheid toen Cora Bailey, senior adviseur van het IFAW, werd gevraagd om de honden te redden van families die door politiek geweld werden gedwongen te verhuizen. Verbaasd door het lot van zieke en ondervoede huisdieren raakte Cora vastbesloten om hen te helpen.

CLAW komt waar niemand anders komt

Het IFAW is in de meeste townships waar we actief zijn de enige aanbieder van dierenzorg. Wij bieden levensreddende hulp aan meer dan 700 dieren per week in de slechtst denkbare omstandigheden.

Mensen staan in rijen van honderden tegelijk, midden in met puin bezaaide velden of op straathoeken, met hun honden en katten in dekens gewikkeld, in kartonnen dozen of op handkarren. CLAW behandelt huisdieren voor veel voorkomende aandoeningen als schurft, hondenziekte en parasieten. Cora en haar team besteden al hun tijd aan hun dagelijkse rondes in townships, onofficiële nederzettingen en vuilnisbelten, waar ze op zoek gaan naar zieke en dakloze dieren die een dringende behoefte hebben aan medische behandeling en voedsel.

Mobiele veterinaire diensten leveren cruciale zorg aan dieren die daar anders van verstoken zouden blijven. De full-service-dierenkliniek van het project, gevestigd op het terrein van de Durban Deep Mine in de buurt van Soweto, biedt een permanente hulpbron voor een gemeenschap van meer dan 300.000 mensen en hun huisdieren.

CLAW werkt ook samen met humanitaire hulporganisaties die hulp bieden aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met AIDS en andere ernstige ziektes of die geen ouders meer hebben – iets wat in de townships vaak voorkomt. CLAW organiseert ook een onderwijsprogramma voor kinderen dat hen voorlichting geeft over een verantwoorde zorg voor – en omgang met – dieren. Ook biedt het 50 kinderen en hun huisdieren elk weekend een gezonde maaltijd.

Het project heeft zich tot doel gesteld om het bereik te vergroten naar nog meer gemeenschappen in de groeiende townships van Johannesburg, om een voorbeeld te blijven hoe zorg voor mensen en dieren direct samenhangt met welzijn en om te laten zien waar echte betrokkenheid begint: op gemeenschapsniveau.