Cirkel van Geweld

De Stichting Cirkel van Geweld wil het bewustzijn over de relatie die er bestaat tussen geweld tegen mensen en geweld tegen dieren vergroten.
Hoe groter het bewustzijn en de kennis op dit terrein des te eerder kan geweld in de samenleving worden opgespoord, aangepakt en voorkomen.

De Stichting Cirkel van Geweld geeft daarom voorlichting, verzorgt publicaties, geeft lezingen/workshops en onderwijs. De stichting richt zich daarbij in eerste instantie op organisaties en disciplines die in verhoogde mate te maken (kunnen) hebben met geweld tegen mens en/of dier, zoals politie, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, vrouwenopvang, artsen, Ministerie van Veiligheid en Justitie, dierenartsen, dierenbeschermers, gemeenten en overige relevante betrokkenen.

Voorts initieert de Stichting Cirkel van Geweld onderzoek op het terrein van huiselijk geweld en dierenmishandeling. Tevens lobbyt de stichting bij beleidsmakers, politici en relevante organisaties voor het uitwisselen van gegevens en samenwerking tussen de verschillende disciplines met als doel te komen tot betere preventie en vroeg signalering van huiselijk geweld met mensen en dieren als slachtoffers.
Geweld tegen mens en dier is onacceptabel.

 

Stichting Zijweg

Stichting Zijweg steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld en/of stalking en behartigt hun belangen.

Zijweg geeft ze een stem in beleid en politiek. Zij doet dit uitsluitend met vrijwilligers die zelf ook ervaring hebben met partnergeweld.

Stichting Zijweg is een landelijke en volledig zelfstandig opererende organisatie en is in 2005 opgericht. Stichting Zijweg komt vooral op voor slachtoffers waarbij de veiligheid het grootste probleem is.

In 2005, bij de oprichting van Stichting Zijweg, zijn de doelstellingen als volgt verwoord:

'Het verbeteren van de positie van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld en haar kinderen na het verbreken van de relatie op het gebied van veiligheid, civiel recht, strafrecht, opvang, geestelijke en maatschappelijke hulpverlening en financiële zekerheid.'

 

 

 

 

 

Opvang huisdieren bij huiselijk geweld.

Opvang van huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren