Beleggings- en investeringsbeleid: voorschriften inzake ethisch beleggen

Het IFAW is zich sterk bewust van het feit dat onze kernwaarden op het gebied van dierenwelzijn ook vertegenwoordigt dienen te zijn in ons investeringsbeleid. Het is de intentie van het IFAW om investeringen in bedrijven of entiteiten te vermijden wanneer deze zich bezig houden met activiteiten die in strijd zijn met IFAW’s missie op het gebied van dierenwelzijn. IFAW’s medewerkers, investeringsadviseurs, beheerders en managers zijn er samen verantwoordelijk voor om het ethisch verantwoorde investeringsbeleid te ondersteunen en behouden. Het beleid kan niet veranderd of gewijzigd worden zonder de goedkeuring en toestemming van de Raad van Bestuur. 

Dit beleid verbiedt nadrukkelijk investeringen in bedrijven die zich bezig houden met:

  • Testen op dieren
  • Intensieve veehouderij
  • Niet-duurzame  houtproductie
  • De verkoop van bont van dieren of soorten die bedreigd worden en/of blootgesteld worden aan wreedheid
  • Producenten van wapens die door internationale verdragen verboden zijn

Daarnaast zullen managers, wanneer investeringen beoordeeld moeten worden, voorzichtigheid betrachten en rationele beslissingen nemen over het volgende:

  • De impact op mensenrechten
  • De impact op het milieu, met betrekking tot mijnbouw, het winnen van delfstoffen, chemische productie en de herkomst en productie van energie (nucleaire en fossiele brandstoffen), inclusief vervuiling en emissie.

Dit beleid moedigt investeringen in bedrijven aan die op een goede manier omgaan en het beste voor hebben met natuurbehoud en dierenwelzijn.