Nederland houdt deur open voor hervatting commerciële walvisjacht: Minister Verburg negeert opnieuw moties Kamer

woensdag, 9 april, 2008
Minister Verburg van LNV heeft tijdens een kamerdebat vanavond een compromis over de hervatting van de commerciële walvisjacht niet uitgesloten. Hiermee negeert ze opnieuw de wens van de Tweede Kamer om het huidige verbod op de jacht strikt te handhaven. Het standpunt van de minister gaat in tegen dat van de meeste andere Europese landen en van de Europese Commissie. Het IFAW, Greenpeace, WSPA Nederland en de Dierenbescherming reageren geschokt en roepen de minister op af te zien van haar plannen.
De minister wil met de walvisvarende landen Japan, Noorwegen en IJsland onderhandelen over nieuwe afspraken. Onderdeel daarvan is de hervatting van de commerciële jacht in een deel van de oceanen. Bij deze uitruil is Verburg bereid het verbod dat al sinds 1986 van kracht is op te geven. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat de landen zich aan een dergelijk nieuw akkoord zouden houden. De afgelopen decennia schonden zij keer op keer internationale afspraken die binnen de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) waren gemaakt.
 
Enige weken geleden heeft de Kamer twee moties aangenomen over de walvisjacht. De wens van het parlement is duidelijk: Nederland dient zich in te zetten voor het behoud van het huidige moratorium. Daarnaast wil de Kamer dat Nederland zich hard maakt voor extra sanctie- en controlemogelijkheden, zodat er helemaal geen walvissen meer gedood worden. De milieu- en dierenbeschermingsorganisaties vrezen dat de minister door van het kamerstandpunt af te wijken de walvisjacht door landen als Rusland en Zuid-Korea - die nu het moratorium respecteren - in de hand werkt.
 
Eind juni komt de IWC bijeen in Chili om te beslissen over de walvisjacht. IFAW, Greenpeace, WSPA en de Dierenbescherming vinden dat de Nederlandse inzet moet zijn om streng handhaafbare sancties af te dwingen. Elk extra onderhandelingsresultaat is welkom, zolang het huidige moratorium maar blijft bestaan. Nederland mag niet meegaan in een compromis alleen omdat Japan, IJsland en Noorwegen weigeren internationale afspraken na te komen.

Post a comment

Mediacontact

Yvette Brook (IFAW, Nederland)
Mobiele telefoon:
+06-4605 6137

Deskundigen

Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming