Italië sluit grenzen voor zeehondenproducten

dinsdag, 14 februari, 2006
Rome/Brussel Den Haag
Italië heeft tijdelijk de import van zeehondenhuiden en producten afkomstig van zeehonden verboden. De Italiaanse vice-minister voor binnenlandse handel, Adolfo d’Urso, - samen met de Italiaanse Antivivisectie dierenbeschermingsorganisatie LAV- hebben vandaag op een persconferentie in Rome bevestigd dat Italië de komende maanden de grenzen sluit voor producten van zeehonden. Tegelijkertijd heeft Parlementslid Saia een wetsvoorstel aangekondigd (gesteund door de coalitie) om de handel in zeehondenhuid en –producten permanent te verbieden aangekondigd. Dit wetsvoorstel dient als aanvulling op het reeds bestaande importverbod op katten- en hondenbont.
Marcel Bertsch, directeur van het Europese Kantoor van het IFAW Nederland: ‘: We zijn zeer verheugd met het besluit van Minister d’Urso. Het toont de groeiende druk in Europa om te markt te sluiten voor zeehondenproducten. De belangrijke wetsvoorstellen in ons eigen land, Italië, België, Mexico en nu ook Italië en Nederland (zie onderaan in de notities) kunnen bijdragen aan het beëindigen van de wrede, zinloze en onrechtvaardige slachting van zeehonden. We roepen andere Europese landen op om dit veelbelovende voorbeeld te volgen’.
 
De Canadese zeehondenjacht in 2006, die de tweede helft van maart zal beginnen, lijkt groter dan ooit. De afgelopen 3 jaar zijn er bijna een miljoen dieren gedood. Het nieuwe quotum is nog niet vastgesteld. In november 2005, heeft Canada op een bijeenkomst voor belanghebbenden een nieuw voorstel ingediend voor een 5-jarig plan, dat zou variëren van het doden van 1.250.000 tot 1.750.000 zeehonden.
 
Italië is een van de belangrijkste markten voor zeehondenhuiden in Europa en een grote importeur van zeehondenoliën.-producten. Bovendien is Italië een belangrijk doorgeefluik; het land importeert zeehondenproducten om vervolgens te exporteren naar andere landen. 
 
In december 2005 hebben Nederlandse kamerleden een wetsvoorstel ingediend bij de Raad van State en tegelijkertijd genotificeerd bij de Wereld Handels Organisatie en de Europese Commissie. Het IFAW feliciteert het parlement met deze belangrijke stap en hoopt dat het proces spoedig afgerond zal worden zodat ook Nederland deze producten zal weren.

De Canadese commerciële zeehondenjacht: 
In 2003 heeft de Canadese regering het doden van 975.000 zeehonden in 3 jaar toegestaan. Het aantal zeehonden dat in deze periode is gedood is 985.312. Dit betekent dat 10.312 zeehonden meer zijn gedood dan toegestaan. In Canada, mag er gejaagd worden op zadelrobben ouder dan 12 dagen. De meeste zeehonden worden gedood als ze nog geen 3 maanden oud zijn. De levensverwachting van zadelrobben is 30 jaar.
 
Update van nationale importverboden op zeehondenproducten:
Januari 2006: Mexico verbiedt de import en export van alle zeezoogdieren (inclusief zeehonden) en producten afkomstig van deze dieren (vergelijkbaar met de Amerikaanse Marine Mammal Protection Act uit 1972)
Groenland instrueert overheidsbedrijven niet te handelen in zeehondenhuiden afkomstig van de Canadese zeehondenjacht.

December 2005: Het Nederlandse Parlement dient een maakt een wetsvoorstel inbekend bekend om de handel van zadelrobben en klapmutsen en afkomstige producten te verbieden. Tegelijkertijd is het voorstel ter notificatie voorgelegd bij de Europese Commissie en de Wereld Handels Organisatie. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting binnen een aantal maanden besproken binnen het Parlement.
 
De Europese Unie introduceert in 1983 een verbod op zeehondenproducten afkomstig van whitecoats (pasgeboren zadelrobben, minder dan 12 dagen oud) en bluebacks (jonge klapmutsen, minder dan 1 jaar oud)
Helaas is dit verbod niet effectief gebleken in het stoppen beëindigen van de huidige handel in zadelrob- en klapmutshuiden. Momenteel wordt er commercieel op zeehonden gejaagd als ze zo’n twee weken oud zijn net een paar dagen ouder zijn en binnen de EU mag er dan ook in huiden en andere producten gehandeld wordendan kan er gehandeld worden in hun huiden binnen de EU.
 
De Verenigde Staten introduceert in 1972 de Marine Mammal Protection Act (MMPA), welke de import en /export van zeezoogdieren en producten die van hen gemaakt zijn (dus inclusief producten afkomstig van zeehonden) verbiedt. Deze wet wordt ook gebruikt toegepast voor levende zeezoogdieren.
 
De Raad van Europa heeft in 2004 een motie aangenomen voor een resolutie (ingediend door de Italiaanse parlementariër Azzolini) om een einde te maken aan de commerciële zeehondenjacht. Ook werd in die motie lidstaten verzocht om nationale wetgeving te implementeren die handel in zeehondenproducten verbiedt. Het assemblee heeft ook een debat gevoerd over een rapport die de Italiaanse parlementariër Nessa gemaakt heeft, waarin de wreedheid van de commerciële jacht bekritiseerd wordt. Over dit rapport zal binnen het assemblee in april 2006 gestemd worden.

Post a comment

Mediacontact

Yvette Brook (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+070 335 50 11
Mobiele telefoon:
+06 12 991 703
Contact email: