Kamerleden maken wetsvoorstel om handel in zeehondenproducten te verbieden

donderdag, 24 maart, 2005
Den Haag
Tweede Kamerleden Joanneke Kruijsen (PVDA) en Janneke Snijder (VVD) maken een wetsvoorstel om de handel in zeehondenproducten te verbieden. De kamerleden zullen zondag naar Canada afreizen om getuige te zijn van de commerciële zeehondenjacht die 29 maart a.s. weer zal starten en waarbij dit jaar meer dan 320.000 zeehonden gedood zullen worden. De kamerleden willen dat Nederland de handel in zeehondenproducten verbiedt en zo andere Europese landen inspireert ook beperkende maatregelen in te stellen.
Marcel Bertsch, directeur van het IFAW kantoor Nederland: ‘ Wij zijn zeer verheugd dat deze PVDA en VVD kamerleden zich inzetten voor wetgeving die de handel in zeehondenproducten verbiedt. Op deze wijze geven wij als Nederland een duidelijk signaal af naar Canada dat wij het doden van een miljoen babyzeehonden afwijzen’.
 
In de Verenigde Staten is wetgeving die de handel verbiedt in zeehondenproducten reeds sinds 1972 gerealiseerd. België neemt in Europa een voortrekkersrol en zal tot implementatie van de wetgeving overgaan na procedureel akkoord van de Europese Commissie. De Mexicaanse Senaat maakte onlangs officieel bekend dat zij het Ministerie van Economische Zaken heeft verzocht om de import van zeehondenbont in Mexico te verbieden
 
Donderdag 24 maart a.s. om 11.00 uur zal het IFAW (International Fund for Animal Welfare) het rapport Zeehonden en zeehondenjacht in Canada. De feiten (2005) aanbieden aan Joanneke Kruijsen (PVDA) en Janneke Snijder (VVD). Het overhandigen van het rapport zal op het Plein in Den Haag plaatsvinden naast een 10 meter lange, opblaasbare zeehond.
 
Het rapport dat de kamerleden in ontvangst zullen nemen, geeft alle facetten weer van de wrede commerciële zeehondenjacht in Canada. Het IFAW maakt duidelijk aan de hand van argumenten en cijfers dat deze wrede, inhumane en ecologisch niet-duurzame jacht beëindigd dient te worden. De jaarlijkse terugkerende jacht is de grootste slachting van zeezoogdieren ter wereld. Dit jaar is de laatste fase dat valt onder de 3 jaar geleden afgekondigde quotum van 1 miljoen dieren.
 
Volgens cijfers die door de Canadese overheid zijn verstrekt werden vorig jaar 365.971 zeehonden gedood. Van deze dieren was 96.6% nog geen drie maanden oud. Zeehonden worden gevild en de huiden en olie worden verkocht aan groothandelaars die in diverse industrieën een dankbaar afzetgebied vinden. In deze tijd worden meer zeehonden gedood dan in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, toen overbejaging een aanzienlijke uitdunning van de zeehondenpopulatie tot gevolg had.
 
Het IFAW zal gedurende de jachtperiode een grote zeehond op het Plein plaatsen als protest tegen de enorme slachting die op dat moment plaatsvindt in Canada.

Post a comment

Mediacontact

Yvette Brook (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+070 335 50 11
Mobiele telefoon:
+06 12 991 703
Contact email: